“ธนกร” หนุนสุดตัวร่างกม.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับครม. เนื่องจากสร้างความเท่าเทียม ยุติธรรมและให้สิทธิเท่าเทียมเหมือนกับคนไทย

“ธนกร” หนุนสุดตัวร่างกม.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ฉบับครม. เนื่องจากสร้างความเท่าเทียม ยุติธรรมและให้สิทธิเท่าเทียมเหมือนกับคนไทย

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ.. ซึ่งเสนอโดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) และร่างพ.ร.บ.ในลักษณะเดียวกันที่เสนอโดยพรรคการเมืองและประชาชนอีก 3 ฉบับ

โดย นายธนากร วังบุญคงชนะ สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) อภิปรายสนับสนุน ว่า ตนเห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ที่เสนอโดยครม. เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ได้รับการส่งเสริมในสิ่งที่ถูกต้องหลายสิ่งหลายอย่าง รัฐบาลควรส่งเสริมทั้งในเรื่องความเท่าเทียม ความยุติธรรม เพื่อไม่ให้การดำเนินชีวิตของพวกเขาเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ในอดีตคนมักมองกลุ่มชาติพันธุ์ในแง่ไม่ดีไม่ว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบุกรุกป่า การทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ แต่ด้วยพระบารมีของสมเด็จย่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้ช่วยกันพัฒนา จนวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ดีขึ้นมาโดยตลอด

นายธนกร กล่าวว่า การจะทำให้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ดีที่สุดคือ ร่างพ.ร.บ.ที่รัฐบาลเสนอให้สภาฯพิจารณา จะสามารถแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ได้

“สิ่งสำคัญผมเห็นว่า ทุกฝ่ายควรช่วยกันแก้ไขปัญหาเข้ามาช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ โดยนโยบายที่ส่งเสริมคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ควรมีวัตถุประสงค์คุ้มครองสิทธิประโยชน์กลุ่มชาติพันธุ์นั้น ๆ ส่งเสริมให้วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ เป็นไปในทิศทางถูกต้องยั่งยืน และมีความยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงการบริการภาครัฐ ด้านการศึกษา ด้านสิทธิมนุษยชน และสวัสดิการต่างๆ” นายธนกร กล่าว

นายธนกร กล่าวต่อว่า วันนี้เรามีพี่น้องกลุ่มชาติที่ชาติพันธุ์ถึง 10 ล้านคน และมีกว่า 5 แสนคนมีปัญหาไม่มีสถานะทางกฎหมาย คนเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงการบริการภาครัฐได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง เบี้ยยังชีพคนชรา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนเหล่านี้จะไม่ได้รับ ฉะนั้นพ.ร.บ.ที่เสนอโดยครม.ฉบับนี้จะสามารถช่วยกลุ่มชาติพันธุ์ได้

สส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า ตนให้การสนับสนุนร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เพราะประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยก มีกฎหมายที่คุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย

นายธนกร กล่าวด้วยว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ตนเป็นห่วงคือการจัดตั้งสภาชนเผ่าต่างๆ ตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ร่างที่เสนอประกบเข้ามา ตนอยากให้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพราะการดำเนินการบางอย่าง อาจนำไปสู่ความแตกแยกได้ และสิ่งสำคัญเราต้องไปดูในเรื่องความมั่นคงของประเทศด้วย

“ตรงนี้ตนเห็นด้วยในรายละเอียดของร่างที่เสนอมา 3 ฉบับในหลายๆ เรื่อง แต่บางส่วนสภาฯต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆได้”นายธนกร กล่าว

และสุดท้ายตนขอฝากไปยังสภาฯแห่งนี้ได้ให้การสนับสนุน ร่างพ.ร.บฉบับนี้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเพื่อกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 60 ชาติพันธ์ เพื่อให้พวกเขามีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กลุ่มชาติพันธุ์ 10 ล้านคนก็เป็นคนไทยจึงต้องมีสิทธิเหมือนคนไทย จึงขอให้ช่วยกันสนับสนุน ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้