มาแล้ว!! ผลการเสนอชื่อว่าที่อธิการบดี มธ อย่างเป็นทางการ พิภพ – ศุภสวัสดิ์ ได้รับการเสนอชื่อเท่ากัน ปริญญาม้ามืด ชื่อพุ่งติด 3 อันดับแรก

ผ่านพ้นไปแล้วกับขั้นตอนแรกของการสรรหาอธิการบดีธรรมศาสตร์ ด้วยการเสนอชื่อจาก 49 หน่วยงาน หลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนที่เข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นอธิการนั้นมีความเหมาะสมพร้อมที่จะนำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น

โดยวันนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาผลการเสนอชื่อว่าที่อธิการ มธ. ที่ครบถ้วนสมบูรณ์จาก 49 หน่วย เรียบร้อยแล้วพบว่า ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ได้รับการเสนอชื่อจาก 45 หน่วย

รศ.ดร.พิภพ อุดร 47 หน่วย

ศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ 47 หน่วย

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงมีมติให้ทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อสูงสุดทั้ง 3 คน โดยเมื่อแคนดิเดตตอบรับการทาบทามแล้ว แต่ละคนจะแข่งขันกันด้วยนโยบายที่จะทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้ แคนดิเดตต้องส่งนโยบายให้กับคณะกรรมการสรรหาฯ ภายในวันที่ 15 มีนาคม เพื่ิอเผยแพร่ให้ประชาคมธรรมศาสตร์ และสาธารณชนได้พิจารณา และให้ความเห็นกันในวงกว้าง ก่อนจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ในอดีตมหาวิทยาลัยต่างๆ เคยใช้วิธีการเลือกตั้งอธิการบดีมาแล้ว แต่พบว่ามีปัญหาหลายประการ โดยเฉพาะประเด็นความแตกแยกภายในหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลถึงคุณภาพวิชาการ การแบ่งพรรคแบ่งพวก จนทำให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบสรรหาเช่นในปัจจุบัน