“ไทยสร้างไทย” จี้ ผบ.ตร. เร่งหย่าศึกภายในสตช.หวั่นกระทบความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชน แนะเพิ่มอัตรากำลัง ดูแลพื้นที่ใกล้ชิด พร้อมปรับสวัสดิการ

“ไทยสร้างไทย” จี้ ผบ.ตร. เร่งหย่าศึกภายในสตช.หวั่นกระทบความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชน แนะเพิ่มอัตรากำลัง ดูแลพื้นที่ใกล้ชิด พร้อมปรับสวัสดิการค่าตอบแทน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้ตำรวจ เชื่อช่วยลดปัญหาการรีดไถรับส่วยได้ 

นายรัตนมงคล เลิศทวีวิทย์ คณะทำงานด้านการปราบปรามการทุจริต พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีที่สังคมกำลังให้ความสนใจ และวิพากษ์วิจารณ์ ความขัดแย้งการเกิดรอยร้าวภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่า พรรคไทยสร้างไทย ขอเรียกร้องไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขอให้เร่งยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเร็ว เพราะหากปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย และเกิดการตอบโต้ไปมา จะส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นเสมือนบุคลากรด่านแรกที่คอยอำนวยความยุติธรรรมให้กับประชาชน แต่ต้องมาเปิดศึกกันเองจนกลายเป็นศึกใหญ่ในวงการสีกากี ดังนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ต้องเร่งแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อยุติความขัดแย้ง พร้อมนำเสนอผลการตรวจสอบภายในมาเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งแท้จริงเป็นเรื่องของผลประโยชน์ต่อตำแหน่งหน้าที่ หรือเป็นการปฏิบัติงานตามปกติ

นอกจากปัญหาเอกภาพภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องเร่งแก้ไขแล้ว พรรคไทยสร้างไทย ยังมองเห็นสิ่งที่ต้องปรับปรุงภายในสตช. เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อประชาชนมากที่สุด และนำไปสู่การแก้ไขวิกฤติศรัทธาที่เกิดขึ้นในองค์กรตำรวจ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

1.ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มกำลังพล เจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำสถานีตำรวจท้องที่ให้มีเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงานตรวจตราพื้นที่อย่างเพียงพอเพื่อปกป้องและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน เนื่องจากตนได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนถึงความล่าช้าและความถี่ในการออกตรวจพื้นที่ เมื่อได้ลงไปตรวจสอบความจริงแล้วพบว่า เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานเต็มความสามารถแล้ว แต่เนื่องด้วยกำลังพลเมื่อเทียบกับอัตราประชากรในเมืองหลวงไม่สอดคล้องกัน จึงทำให้การดูแลพื้นที่ไม่เต็มศักยภาพ เป็นเหตุให้ประชาชนเกิดความไม่พอใจและไม่สบายใจขึ้น

2. ขอให้ปรับสวัสดิการตำรวจให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เพิ่มค่าตอบแทนประจำตำแหน่งและเงินค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นการสืบสวนหรือสอบสวน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ตำรวจผู้ปฎิบัติงาน โดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อย ที่ใกล้ชิดและทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนได้อย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการรีดไถ รับส่วยหรือเงินนอกระบบได้ ///