นายกฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินวัดทั่วประเทศ “พวงเพ็ชร” สั่งด่วน พศ. นำร่อง สกลนคร 10 วัด

นายก สั่ง หน่วยงานเร่งแก้ปัญหาที่ดินวัดทั่วประเทศ “พวงเพ็ชร” นำร่อง สกลนคร 10 วัด สั่ง พศ. ดำเนินการด่วน

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย ดร.พวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปยังวัดถ้ำผาแด่น ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการอารามภิรมย์ และการขออนุญาตให้ทางวัดในพื้นที่ จ.สกลนคร ใช้ที่ดินป่าไม้และพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายกรัฐมนตรีได้เข้ากราบสักการะหลวงพ่ออุดมสมบูรณ์ และกราบพระครูปลัดอุดมวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น และได้ถวายใบอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า ให้แก่ วัดและสำนักสงฆ์ที่ประสบปัญหาที่ดิน จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1.วัดถ้ำผาแด่น 2.ที่พักสงฆ์นางเลิงนฤมิตร 3.ที่พักสงฆ์ป่าภูน้อย 4. ที่พักสงฆ์ป่าภูโล้น 5. ที่พักสงฆ์เกาะแก้ว 6. ที่พักสงฆ์บ้านเม่นน้อย 7. ที่พักสงฆ์ดอนแสงธรรมประชารัฐ 8. ที่พักสงฆ์ป่าสว่างธรรม 9. ที่พักสงฆ์ป่าศรัทธาธรรม และ 10. ที่พักสงฆ์ป่าโคกหินแผง ซึ่งเป็นไปตามที่ ส.ส.สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร ได้ยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 แม้วัดและที่พักสงฆ์ดังกล่าวได้รับการผ่อนผัน ให้ใช้ที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรี แต่ยังไม่ได้รับพิจารณาแต่อย่างใด ทำให้พระสงฆ์และชาวบ้านในชุมชนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้ จนกระทั่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งแก้ปัญหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุด

“ท่านนายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงต่อความเป็นอยู่ของคณะสงฆ์และการปฎิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนา จึงได้สั่งการเร่งให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจัง ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมป่าไม้ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และลงพื้นที่จริง พบว่ามีวัดและที่พักสงฆ์หลายแห่งทั่วประเทศประสบปัญหาเช่นเดียวกัน จึงได้สั่งการให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเร่งรวบรวมและติดตามให้ความช่วยเหลือ โดยให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างใกล้ชิด ในอนาคตเราตั้งเป้าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับวัดและที่พักสงฆ์ทั่วประเทศได้อย่างทั่วถึง วันนี้ถือเป็นเรื่องน่ายินดีเราสามารถช่วยเหลือที่วัดและสำนักสงฆ์ 10 แห่งของ จ.สกลนคร ได้ถือเป็นความสำเร็จที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือทั้งคณะสงฆ์และประชาชน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว