ประชาชนเฮ! เศรษฐา-รมว.กห. บินมอบที่ดินทหาร ‘หนองวัวซอโมเดล’ จันทร์นี้

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงกลาโหม นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 19 ก.พ.67 นี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีพร้อม นายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม จะเดินทางไปมอบที่ดินของกองทัพให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการนำร่อง “หนองวัวซอโมเดล” ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

โดยโครงการนี้ทำเพียง 3 เดือนเศษถือว่ามีผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล โดยรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมพร้อมแล้วที่จะส่งต่อให้กับประชาชน สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ฝึกของกรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 มีเนื้อที่กว่า 40,000 ไร่ โดยเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ตรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วไม่อยู่ในเขตอันตรายสามารถนำไปให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้กว่า 10,000 ไร่ โดยล่าสุดได้กำหนดขั้นตอนการพิจารณาจัดให้เช่าตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว และมีประชาชนยื่นเอกสารแล้วกว่า 500 ราย ซึ่งรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมมีความพร้อมแล้วโดยนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางไปส่งมอบให้ถึงมือของพี่น้องประชาชนจังหวัดอุดรธานีได้ในวันจันทร์นี้

นายจิรายุกล่าวต่อไปว่า ในที่ประชุมสภากลาโหมสัปดาห์ที่ผ่านมา ดร.สุทิน คลังแสง ในฐานะประธานสภากลาโหม ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภากลาโหมทุกท่านที่ช่วยกันผลักดันจนเป็นผลสำเร็จ จากนั้นได้ติดตามความคืบหน้าในโครงการนี้ โดยผู้บัญชาการเหล่าทัพ, และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงกลาโหม ได้ขานรับนโยบาย โดยยึดต้นแบบ “หนองวัวซอโมเดล”

ทั้งนี้ ในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย (ทท.) และกองทัพบก (ทบ.) ได้เร่งสำรวจพื้นที่บริเวณ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยเป็นพื้นที่กองการเกษตรฯ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยใช้พื้นที่อยู่ ซึ่งบริเวณนี้คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถให้ประชาชนใช้ได้ประมาณ 2,400 ไร่ ซึ่งปัจจุบันสำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรีได้มีประกาศผ่อนผันอัตราค่าเช่าค่าธรรมเนียมลดลงแล้ว คาดว่าจะมอบสัญญาเช่าได้ในต้นเดือนมีนาคมนี้

นายจิรายุกล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ของกองทัพเรือนั้น พลเรือเอกอะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ขานรับนโยบายของรัฐบาล โดยเร่งให้มีการพิจารณาในพื้นที่ของกองทัพเรือ และที่ราชพัสดุที่กองทัพเรือตั้งอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่นำร่องของกองทัพเรือที่ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่เป็นพื้นที่ชุมชนบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้านั้น ฐานทัพเรือกรุงเทพได้ร่วมกับสำนักงานธนารักษ์ลงพื้นที่รังวัดที่ดินพร้อมสอบสิทธิและรวบรวมคำร้องขอเช่าที่ดินของประชาชนแล้ว ซึ่งตรงนี้มีเนื้อที่ประมาณ 4,000 ไร่ โดย ดร.สุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ไปให้นโยบายมอบสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ เมื่อเดือนมกราคมที่แหลมฟ้าผ่ามาแล้ว โดยกรมธนารักษ์อยู่ระหว่างกำหนดมาตรการผ่อนผันอัตราค่าเช่าค่าธรรมเนียมให้ลดลงให้สอดรับกับโครงการหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

“รมว.กลาโหม มอบนโยบายให้ทุกกองทัพ สำรวจและเร่งรวบรวมข้อมูลที่ดินในการดูแลของกองทัพ โดยล่าสุดมีพื้นที่ปลอดภัยทางการทหารโดยรวมทั้งหมดประมาณ 16,000 ไร่ที่กองทัพจะสามารถให้ประชาชนไปใช้ประโยชน์ตามนโยบายของรัฐบาลได้ และจะเป็นโมเดลสำคัญ ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทยในอนาคตอีกด้วย” โฆษกกลาโหมฝ่ายการเมืองกล่าว

ในส่วนของกองทัพอากาศ โดยมีคณะทำงานเพื่อพิจารณาพื้นที่ของ ทอ.ทั่วประเทศตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว โดยพื้นที่แรกที่สามารถดำเนินการได้ก่อนคือพื้นที่ใกล้สนามบินนครพนม ในตำบลนาทราย อำเภอเมืองจังหวัดนครพนม โดยสามารถนำไปมอบให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 520 ไร่ และล่าสุดมีประชาชนขอเข้าทำประโยชน์กว่า 100 ราย ปัจจุบันกองทัพอากาศทำหนังสือให้ความยินยอมไปถึงกรมธนารักษ์ และแจ้งให้กระทรวงกลาโหมทราบแล้ว โดยจะมอบสัญญาเช่าโครงการนี้ในเดือนมีนาคมนี้ และพื้นที่อื่นๆ ในเดือนต่อๆ ไป