สื่อนอกฯ เผย นายกเศรษฐา เซลส์แมนประเทศไทย พร้อมเปิดประเทศรับต่างชาติลงทุน พร้อมเห็นศักยภาพ ศก.ซาอุดีฯ

นาย FAISAL J. ABBAS สำนักข่าวอาหรับนิวส์ (Arab News) เผยแพร่บทความ “ประเทศไทย” เปิดแล้ว พร้อมรับธุรกิจต่างชาติ (Thailand ‘salesman’ PM says kingdom ‘open for business,’ sees huge potential in KSA) โดยได้สะท้อน และตระหนักในความสามารถของประเทศไทย และนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการบริหารความสัมพันธ์ และรักษาความสมดุลระหว่างประเทศฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตก หรืระหว่างประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดอันดับสองของไทย และมีอิทธิพลเชิงเชื้อชาติ และวัฒนธรรมในไทย และกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นคู่ค้าใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของไทย และมีความร่วมมือด้านความมั่นคงกับไทย ซึ่งนายเศรษฐา ได้ยืนยันถึงการบริหารความสัมพันธ์ดังกล่าวว่า ประเทศไทย เป็นประเทศที่รักษาความเป็นกลาง มีจุดยืนทางการทูตซึ่งรักษาสถานะนี้ได้ เพราะไทยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งใด ๆ และไม่เลือกข้าง เพราะเชื่อในสันติภาพที่ยั่งยืน และความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน
นอกจากนั้น นายเศรษฐา ยังได้ยืนยันถึงข้อดีของการลงทุนในประเทศไทย และประเทศไทยสามารถดึงดูดแรงงานที่มีทักษะเข้ามาทำงานได้ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย สามารถมีครอบครัว หรือพาครอบครัวมาใช้ชีวิตในประเทศไทยได้ เพราะมีโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพในไทยจำนวนมาก

ขณะเดียวกัน นายเศรษฐา ยังมองเห็นศักยภาพของซาอุดีอาระเบีย และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับซาอุดีอาระเบียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตั้งแต่การปรับความสัมพันธ์ระหว่างกัน และการเดินทางเยือนระหว่างกัน ซึ่งนายเศรษฐา ได้เดินทางเยือนซาอุดีฯ เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และประทับใจ ชื่นชมในศักยภาพของซาอุดีฯ ในด้านต่าง ๆ อาทิ โครงการ Saudi Green Initiative ที่ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ 10,000 ล้านต้นทั่วประเทศ ซึ่งไทยก็พร้อมสนับสนุน เพราะนอกจากจะปลูกต้นไม้ให้กับประชาชนชาวซาอุดีฯ แล้ว ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกด้วย รวมถึงนโยบายในเรื่องการลงทุนข้ามแดนในประเทศเพื่อนบ้าน (Cross-border investment) และยังมองการณ์ไกลว่า ประเทศขาด และต้องการอะไร เช่น ความมั่นคงทางอาหาร

นายเศรษฐา ยังเปิดเผยถึงวิสัยทัศน์ของรัฐบาลต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพ และต้องการเห็นประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทมีรายได้ จากผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น