กมธ.อว.รับเรื่อง “อาจารย์เค็ง” ทุน ป.เอก ป่วย ถูกมหาวิทยาลัยฯ ฟ้อง 10 ล้าน เชิญ อจ.สาว – ม.แม่ฟ้าหลวง ชี้แจง 14 ธ.ค.นี้

กมธ.อว.รับเรื่อง “อาจารย์เค็ง” ทุน ป.เอก ป่วย ถูกมหาวิทยาลัยฯ ฟ้อง 10 ล้าน เชิญ อจ.สาว – ม.แม่ฟ้าหลวง ชี้แจง 14 ธ.ค.นี้

จากกรณี “นางสาวเค็ง” อาจารย์ระดับปริญญาเอก นักเรียนทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( ชื่อขณะนั้น ) และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่ต่อมาป่วยจิตเวช ส่งอีเมล์ยื่นลาออกจากมหาวิทยาลัย ไม่สามารถทำงานใช้ทุนให้กับมหาวิทยาลัยฯ ได้จนถูกมหาวิทยาลัยฯ ฟ้องร้องให้ชดใช้ทุน 10 ล้านบาท สร้างความเดือดร้อนลำบากให้ตัวเองที่ยังมีอาการป่วยต่อเนื่อง รวมทั้งครอบครัวซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ำประกันนั้น

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กมธ.อว.) สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการ อว. ได้รับคำร้องของผู้ร้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้บรรจุเข้าวาระพิจารณาในการประชุม กมธ.อว. วันที่ 14 ธันวาคม นี้ โดยจะเชิญผู้ร้อง และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ

นายฐากร กล่าวว่า น.ส.เค็ง ได้ส่งข้อความหาตนทางเพจเฟซบุ๊ก Takorn Tantasith ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ด้วย ซึ่งทันทีที่ได้รับทราบเรื่อง ก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น จนนำมาสู่การเชิญผู้ร้อง และมหาวิทยาลัยฯ เข้าชี้แจง

“อย่างไรก็ตามในฐานะที่ผมเป็นประธาน กมธ.อว.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และยืนยันว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ รอบด้าน และเพื่อเป็นบรรทัดฐานสำหรับการขอทุน และการใช้ทุนของหน่วยงานรัฐ ต่อไป” ประธาน กมธ.อว. กล่าว