โฆษกโต้ข่าวลือ ‘Google-Microsoft-Tesla’ ไม่เคยต่อรองค่าไฟก่อนมาลงทุน

โฆษกแจง ‘Google-Microsoft-Tesla’ ไม่เคยต่อรองค่าไฟ แต่ต้องการพลังงานสะอาดเพียงพอต่อการผลิต ซึ่งรัฐบาลไทยสามารถรองรับได้

เมื่อวันที่ 29 พฤสจิกายน นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวที่บิดเบือนไม่ตรงกับความจริงว่า บริษัท Google, Microsoft และ Tesla ต้องการให้รัฐบาลลดราคาค่าไฟฟ้าก่อนตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทย ซึ่งทั้ง 3 บริษัทไม่เคยมีการหารือเพื่อให้ลดค่าไฟฟ้า

นายชัยกล่าวต่อว่า จุดที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่สุดคือประเทศที่บริษัทเหล่านี้จะเข้าไปลงทุนจะต้องมี ไฟฟ้าสะอาด (Clean Energy/Green Energy) เพียงพอต่อการผลิต เนื่องด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นประเด็นที่ทุนใหญ่ต่างให้ความสำคัญ และรัฐบาลไทยได้แสดงออกถึงความจริงใจในการส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยโครงการจัดหาไฟฟ้าสะอาด เช่น แผงเซลล์สุริยะลอยน้ำ (Floating solar Cells) บนผืนน้ำบริเวณเหนือเขื่อนทั่วประเทศซึ่งมีศักยภาพเพียงพอที่จะป้อนพลังงานไฟฟ้าได้รวมๆ กันสูงกว่า 10,000 เมกกะวัตต์ รวมถึงโครงการที่จะสั่งซื้อไฟฟ้าพลังน้ำจากลาว 400 เมกกะวัตต์ เป็นต้น

“รัฐบาลไทยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการรักษา ดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นประเด็นความท้าทายของโลกที่รัฐบาลไทยห่วงกังวลและให้ความสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลกเช่นกัน อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีแนวทางการทำงานที่ทันสมัย ทันโลก ทันกระแสและความต้องการของโลกปัจจุบัน จึงเห็นได้ว่ามีบริษัทที่สนใจลงทุนในไทยจำนวนมาก ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลงทุนจากบริษัทรายใหญ่จากทั่วโลกเพื่อกลับมาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศและชีวิตของพี่น้องคนไทยทุกคน” นายชัยกล่าว