เปิด 10 ชื่อประธานกมธ.โควต้าก้าวไกล ‘วิโรจน์’ คุมทหาร ‘โรม’ ความมั่นคง

เปิด 10 ชื่อประธานกมธ.โควต้าก้าวไกล ‘วิโรจน์’ คุมทหารตามโผ ‘โรม’ นั่งความมั่นคง

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม น.ส.วรรณวิภา ไม้สน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่าน X (ทวิตเตอร์) ว่า ที่ประชุม ส.ส.ก้าวไกล โหวตประธาน กมธ. 10 คณะ โดยพรรคก้าวไกลจะติดตามผลงานทุกปี ดังนี้

– นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ ประธาน กมธ.ทหาร
– นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.กทม. ประธานกมธ.สวัสดิการสังคม
– นายศักดินัย นุ่มหนู ส.ส.ตราด ประธานกมธ.เกษตรและสหกรณ์
– นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานกมธ.ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
– นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. ประธานกมธ.ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ
– นายอภิชาติ ศิริสุนทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานกมธ.ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานกมธ.พัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
– นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานกมธ.พัฒนาเศรษฐกิจ
– นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง ประธานกมธ.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
– น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ประธานกมธ.ศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน

ทั้งนี้ มีคณะที่หายไปจากโควตาเดิมของพรรคก้าวไกล คือ ประธาน กมธ.การคุ้มครองผู้บริโภค อาจมาจากกรณีที่พรรคก้าวไกล ขับนายปดิพัทธ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก และรองประธานสภาฯ​ คนที่ 1 ขับออกจากพรรคก้าวไกล ทำให้สัดส่วนสส. ที่นำมาคำนวณเป็นประธานกมธ. ต้องลดลง จากเดิมที่ได้ 11 คณะ เหลือ 10 คณะ