โหวตด่วน! “โพลมติชน-เดลินิวส์” “รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?” ประชาชนแห่ร่วมโหวตคึกคัก คะแนนโพลสุดสูสี!

เริ่มแล้ว โพลมติชน-เดลินิวส์ เปิดโหวตวันนี้วันแรก รับฟังเสียงประชาชนถึงรัฐบาล ว่าต้องการให้ “รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?” ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้อ่านสื่อมติชนและเดลินิวส์ เข้ามาร่วมโหวตเป็นจำนวนมาก

ล่าสุดเมื่อ 1 ต.ค. 66 เวลา 16.30 น. มีผู้อ่านร่วมโหวตแล้วรวมกว่า 3,306 โหวต (โหวตบนช่องทางของมติชนเท่านั้น)

จากคำถามของโพลที่ระบุว่า ต้องการให้ “รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?” ผู้อ่านมติชนได้สะท้อนความต้องการผ่านการโหวตให้กับการ “เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง” มากที่สุด ในสัดส่วนร้อยละ 51 ของผู้ร่วมโหวตทั้งหมด

รองลงมาคือ “เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม” ในสัดส่วนร้อยละ 49 ของผู้ร่วมโหวตทั้งหมด

เมื่อลงรายละเอียดการโหวตในวันแรกของโพลมติชน-เดลินิวส์ ผู้ที่โหวต “เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ-ปากท้อง” นั้นต้องการให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรเป็นอันดับแรก ปรากฎว่า “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ-ค่าน้ำมัน” ถูกโหวตมากที่สุด

รองลงมาคือ “แก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน-หนี้สาธารณะ” ขณะที่นโยบายสำคัญของรัฐบาลเศรษฐาอย่าง “แจกเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” กลับมีจำนวนการโหวตอยู่ในอันดับที่ 3 เท่านั้น

ทางด้านผู้โหวต “เร่งแก้ปัญหาการเมือง-ปฏิรูปโครงสร้างสังคม” ได้โหวตให้ “การแก้รัฐธรรมนูญ” เป็นคำตอบในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง ด้วยจำนวนการโหวตสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ “ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” และ “ปฏิรูปกองทัพ” ตามลำดับ

เพียงวันแรกของการโหวต ก็ทำให้พอมองเห็นความต้องการของประชาชน ว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ไขปัญหาอะไรก่อน ซึ่งทุกคนสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกภาคประชาชนส่งเสียงถึงรัฐบาลได้ ผ่านการโหวต “โพลมติชน X เดลินิวส์ : รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?”

โดยโหวตผ่านทุกช่องทางออนไลน์ ทุกแพลตฟอร์มของสื่อในเครือมติชนและเดลินิวส์ โหวตได้แล้ววันนี้-31 ต.ค. 66

โหวต #โพลมติชนxเดลินิวส์ รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไร?

ร่วมโหวตได้ที่นี่