ข้าราชการทส. ชื่นชม พัชรวาท – มติครม.แต่งตั้งผู้บริหาร เหมาะสมตรงกับงาน

ข้าราชการทส.พอใจ มติครม.แต่งตั้งข้าราชการระดับสูง เลือกบุคลากรคุณภาพดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจสร้างประโยชน์เพื่อประเทศ

27 กันยายน 2566 รายงานข่าวจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้ง ข้าราชการระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ โดยพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้าราชการระดับสูงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้พิจารณาและเสนอในครั้งนี้ นับว่าแต่งตั้งบุคคลากรที่มีคุณภาพ และมีความสามารถตรงกับงานที่มีความเชี่ยวชาญ ไม่ว่าจะเป็นนายอรรถพล เจริญชันษา จากอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กลับมาเป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี จากอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ มาเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และน.ส.ปรียาพร สุวรรณเกษ ผู้ตรวจราชการทส. ขึ้นเป็นอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)

ทั้งนี้ในการแต่งตั้งผู้บริหารกระทรวงได้พิจารณาถึงการทำงานในสายงานที่แต่ละคนเติบโตมาจากกรมที่ได้รับการแต่งตั้ง ซึ่งเชื่อว่าในการบริหารราขการจะมีประสิทธิภาพ และสามารถดูแลทรัพยากรของชาติทั้งทางด้านการปกป้อง และฟื้นฟู เชื่อมั่นได้ว่าทุกท่านจะทำงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างแน่นอน  หลากหลายองค์กร ขอขอบคุณ พล.ต.อ.พัชรวาท  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความสำคัญ เล็งเห็นผลงานและประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเป็นหลัก