“ชัยธวัช” ลั่น เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ 2 ภารกิจ นำทัพ “ก้าวไกล” พร้อมจับมือสร้างความเปลี่ยนแปลง

“ชัยธวัช” ลั่น เดินหน้า 4 ยุทธศาสตร์ 2 ภารกิจ นำทัพ “ก้าวไกล” เร่งขยายฐานสมาชิก ทำงานให้เข้มแข็งขึ้น ย้ำ การเมืองหลังจากนี้เป็นการต่อสู่ของการเมืองชนชั้นนำการเลือกตั้ง และการเมืองภาคประชาชน

วันที่ 24 ก.ย.2566 ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง ในกิจกรรม “ก้าวต่อไป ก้าวไกลทั้งแผ่น นายชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่า นี่คือประชุมสมาชิกพรรคของพรรคก้าวไกล ที่ใหญ่ที่สุดที่ทำมา ซึ่งจะเป็นทิศทางที่สำคัญที่ทำให้พรรคก้าวไกลมีประชาชนเข้ามาส่วนร่วมมากที่สุด

วันนี้ผมมายืนแทน พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ประธานคณะที่ปรึกาษาพรรคก้าวไกล แต่อยากจะประกาศในฐานะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ว่า แม้ว่าหัวหน้าพรรคก้าวไกลจะเปลี่ยนไป แต่ว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคก้าวไกลจะไม่เปลี่ยนแปลง ยังคงเป็น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ คนเดิม

วันนี้ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกลคนใหม่ จึงอยากพูดถึงเส้นทางทางการเมืองของพรรคและบทใหม่ของการเมืองไทย มีหลายคนที่บอกว่า มีการเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการ สู่ระบอบประชาธิปไตย ผมคิดว่า ก็คงไม่เป็นเช่นนั้น เพราะเราเห็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่เคารพเสียงของประชาชน และปัญหาการเมืองไทยประการที่ 2 คือ รัฐรวมศูนย์ เป็นระบบปิดกั้นการเมืองไทย เต็มไปด้วยการทุจริตไม่ต้องรับผิดชอบต่อประชาชน ซึ่งเรื่องการกระจายอำนาจรัฐบาลนี้คือ การกระจายอำนาจแบบผู้ว่าซีอีโอ

“ปัญหาเหล่านี้ของการเมืองไทยเราแก้ไม่ได้ เพราะที่ผ่านมาการเมืองไทยเป็นการเมืองของชนชั้นนำ ที่อนุญาตให้มีการรัฐประหารได้ตลอดเวลา ถ้าเอารถถึงมายึดอำนาจไม่ถือเป็นการล้มล้างการปกครอง แต่ถ้าโพสต์เฟซบุ๊ก แบบที่ผู้มีอำนาจไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินอาจจะต้องติดคุกเป็นสิบปี หรือไม่ก็อาจจะต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต”

นายชัยธวัช ยังอีกว่า ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล อยากจะบอกว่า เป้าหมายสำคัญของพรรคก้าวไกล คือเราต้องผลักดัน ต้องเปลี่ยนแปลง สิ่งที่การเมืองของชนชั้นนำบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ให้เป็นสิ่งที่สังคมไทยปฏิเสธไม่ได้อีกต่อไป ภายใต้เป้าหมายนี้ พรรคก้าวไกลจะมียุทธศาสตร์สำคัญ4ด้าน มีภารกิจเฉพาะหน้า2ภารกิจ คือ สร้างพรรคก้าวไกลให้เข้มแข็ง เป็นสถาบันทางการเมืองจริงๆให้ได้ และงานในวันนี้ถือจุดเริ่มต้น จึงอยากเชิญชวนให้ช่วยกันขยายสมาชิกพรรค ช่วยกันขยายการมีส่วนร่วมของประชาชน และช่วยกันปักธงทางความคิดทำพรรคก้าวไกลให้พร้อมปันเปลี่ยนแปลงเมื่อช่วงของการเปลี่ยนแปลงมาถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 คือฝ่ายค้านในสภา ที่จะต้องทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหาร ตนในฐานะหัวหน้าพรรคนใหม่ ให้สัญญาว่าจะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงใจใครอย่างที่เคยพิสูจน์ ดุดันด้วยเนื้อหา ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 คือฝ่ายค้านเชิงรุก ยุทธศาสตร์ที่ 4 คือ ตรึงพื้นที่เก่า รุกพื้นที่ใหม่ พื้นที่ไหนประชาชนให้ความไว้วางใจ ก็จะต้องเร่งทำงานเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า เราทำงานไม่เหมือนใคร สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไร นี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกันทำ ส่วนพื้นที่ไหนที่ยังไม่ชนะการเลือกตั้ง ก็ขอเชิญชวนให้ทำพรรคให้เข้มแข็งขึ้น และช่วยกันเฟ้นหาสภาผู้แทนราษฎรของทุกคน

หลังจากนี้ พรรคก้าวไกล จะสร้างกลไกให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรหาท้องถิ่นทุกระดับ เป้าหมายไม่ใช่การสร้างหัวคะแนนในการเลือกตั้งใหญ่ แต่ต้องการผลักดันการกระจายอำนาจในการรวมศูนย์ ส่วนภารกิจสุดท้ายคือ ร่วมกันผลักดันให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มาจากประชาชน อยากให้ช่วยกันรณรงค์เรียกร้อง ทำประชามติว่าต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับหรือไม่ และ สสร.ต้องมาจากประชาชนทั้งหมด

นายชัยธวัช ยังกล่าวอีกว่า ที่ตนพูดมาทั้งหมด ทราบดีว่าหลายคนเสียใจหลายคนสิ้นหวัง หลายคนเสียน้ำตา เพราะพรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งมาแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ แต่อยากจะบอกว่า นับจากนี้ขอให้เอาน้ำตา เอาความเสียใจไม้ข้างหลัง และไม่มีอะไรมีจะต้องเสียใจอีกต่อไป วันนี้พวกเราช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหน ดังนั้นต้องจับมือสร้างความเปลี่ยนแปลงบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดิน