สส.สมุทรสาคร ก้าวไกล หารือไฟส่องสว่างทางคู่ขนานพระราม 2 พร้อมขุดลอกคูคลองระบายน้ำผิวจราจร

สส.สมุทรสาคร ก้าวไกล พูดในสภาครั้งแรก! ปรึกษาหารือ ไฟส่องสว่างทางคู่ขนานพระราม 2 และการขุดลอกคูคลอง คลองสาขา เพื่อช่วยระบายน้ำพื้นผิวจราจรถนนพระราม 2

นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตจังหวัดสมุทรสาคร พรรคก้าวไกล

วันนี้ ผมอยากจะปรึกษาหารือท่านประธานไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าท่านรู้หรือไม่ว่า ตลอดเส้นทางทั้งขาเข้าและขาออกบนถนนพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร มีปัญหาเรื่องไฟส่องสว่าง กลางคืนมืดมาก เนื่องจากเสาไฮแมสถูกรื้อไปเพราะมีการสร้างทางยกระดับพระราม 2 และในเวลาการก่อสร้างช่วงกลางคืน ประชาชน จะถูกให้มาใช้ทางคู่ขนาน แต่ตลอดเส้นทาง ไฟส่องสว่างมีน้อยมาก โคมไฟที่ติดตามเสาไฟฟ้าต่างๆ ก็มีน้อยมาก สร้างความเสี่ยงและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

รวมถึงในช่วงนี้ เป็นช่วงฤดูฝน ระหว่างการก่อสร้างทางยกระดับพระราม 2 น้ำบนผิวจราจร ระบายไม่ทัน ล่าสุดก็ทำรถติดเป็นชั่วโมง ประชาชนหลายคนเข้างานไม่ทัน เพราะแต่เดิมช่องกลางถนนพระราม 2 เป็นรูปตัว V ใช้ในการระบายน้ำ แต่ปัจจุบันถูกใช้เป็นพื้นที่สร้างทางยกระดับพระราม 2 การจะระบายน้ำบนพื้นผิวถนน ที่ผ่านมาเลยต้องใช้เครื่องสูบน้ำ ลงไปที่คลองสาขาต่างๆ แต่หากคลองตื้นเขิน ตัน มีอะไรขวางทางน้ำก็จะระบายได้ยาก ทำให้น้ำตกค้างอยู่บนพื้นผิวจราจรแบบที่ผ่านมา

ผมได้ยินมาว่า เจ้าหน้าที่หน้างานในพื้นที่มีความสามารถ เขารู้วิธีแก้ไข แต่ติดอุปสรรคบางด้าน ผมไม่แน่ใจว่า ท่านรัฐมนตรี และส่วนกลางรู้หรือไม่ แต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ ผมเชื่อว่าพวกท่านรู้ แต่การจะแก้ปัญหาบางเรื่องได้อาจมีข้อจำกัดในการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ผมจึงฝากผ่านทางท่านประธาน ไปถึงท่านรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาบูรณาการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามที่เห็นสมควร เพราะถนนพระราม 2 นอกจากคนสมุทรสาครใช้แล้ว มีคนใช้อีกเป็นจำนวนมาก

หากท่านสั่งการแก้ไขไปแล้ว แต่ผมไม่รู้ เพราะฉะนั้นท่านช่วยตอบมาหน่อย ตอบผมมาเป็นหนังสือ แล้วถ้าหากท่านมีหนังสือสั่งการไปแล้ว รบกวนส่ง Copy แล้ว CC: มาถึงผมผ่านทางท่านประธาน ผมจะได้ช่วยไปเป็นปากเป็นเสียงโฆษณาแทนท่านด้วย เผื่อท่านลืมสื่อสาร ผมจะเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงสื่อสารกับประชาชนให้ครับ ขอบคุณครับ