ค้านแก้ กม.ขยายเวลาขายเหล้า เครือข่ายป้องกันแอลกอฮอล์ บุกยื่นหนังสือเปิดผนึก-ไว้อาลัยหน้าทำเนียบ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม ที่ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายเฝ้าระวังแอลกอฮอล์กรุงเทพ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน เพื่อคัดค้านกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เสนอให้แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ให้ขยายเวลาขายสุราและยกเลิกมาตรการอื่นๆ โดยตัวแทนเครือข่ายฯ ได้ร่วมกันวางดอกไม้จันทน์ พร้อมเปิดเพลงธรณีกันแสง ชูป้ายไว้อาลัยต่อธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา กล่าวว่า มีข้อเสนอถึงรัฐบาล ดังนี้ 1.คัดค้านข้อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551 ของกลุ่มสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสุรา เพียงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจ มากกว่าคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน 2.ขอให้คณะกรรมการฯชุดนายบวรศักดิ์ รับฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ใช่เพียงแค่รับฟังผู้ประกอบการหรือฝั่งธุรกิจแค่ฝ่ายเดียว 3.เครือข่ายขอประณามแนวคิดของผู้ประกอบการสุรา ที่โยนความผิดให้ผู้ดื่ม กล่าวหาว่าลูกค้าของตนเองไม่รับผิดชอบ โดยไม่บอกความจริงว่าตนเองขายสิ่งเสพติด ที่ทำลายสมองเด็กและเยาวชน 4.ขอเรียกร้องให้หยุดการแทรกแซงกฎหมาย พร้อมรับผิดชอบสังคมโดยปฏิบัติตามกฎหมายอย่างจริงจัง มากกว่าหาช่องว่างทางกฎหมายบิดเบือน ฉ้อฉล 5.ขอให้กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนักแน่น ยึดมั่นในเจตนารมย์ของกฎหมายในการปกป้องนักดื่มหน้าใหม่ โดยไม่โอนอ่อนไปตามการป้องกันผลประโยชน์ของธุรกิจน้ำเมา

บทความก่อนหน้านี้‘บิ๊กป้อม’เรียกถกหน่วยงานมั่นคง 14 ธ.ค.รับมือเทศกาลปีใหม่ สั่งคุม รปภ.-ลดอุบัติท้องถนน
บทความถัดไปมองไทยใหม่ : ที่มาของการมี”วรรณยุกต์” เอก-โท-ตรี-จัตวา