ภูมิธรรม ยืนยันหนักแน่นจุดยืนพรรคเพื่อไทยหนุน กก. ชี้ไม่อยากให้เกิดเข้าใจผิดสับสน หลังมีดราม่าบทสัมภาษณ์

5 มิถุนายน 2566 ภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชี้แจงกรณีจากข่าวที่คุณอนุชา ขำดวง พิธีกรจาก…ไทย พีบีเอสได้ทวิตบทสรุปของคุณอนุชาที่ถามผมในบทสัมภาษณ์เรื่องการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาล 8 พรรคว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะสลับขั้วไปจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคอื่นนอกเหนือจาก 8 พรรคเดิม จนก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งเป็นบทสรุปที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จนก่อให้เกิดความไม่สบายใจของประชาชนและ สมาชิกบางส่วนของพรรคแกนนำเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ในความร่วมมือของพรรคเพื่อไทย ที่จะร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งรัฐบาลนั้น

ผมขอเรียนยืนยันอย่างหนักแน่นในจุดยืนของพรรคเพื่อไทยที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้บริหารว่า..พรรคเพื่อไทยยืนยันในจุดยืนที่ชัดเจนที่ประกาศต่อสาธารณะหลายครั้ง ว่าเราจะไม่จัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกล แม้ว่าเราจะเป็นพรรคอันดับสอง

ผมและพรรคเพื่อไทยมีท่าทีหลายครั้งที่ชัดเจนว่าเรายืนยันที่จะสนับสนุนและผลักดันให้การจัดตั้งรัฐบาล ของพรรคก้าวไกลและ 8 พรรคร่วม ที่ได้แถลงอย่างชัดเจนว่าจะจับมือกันและสนับสนุนให้คุณพิธาซึ่งเป็นแคนดิเดทนายกฯ ของพรรคแกนนำได้บรรลุเป้าหมายจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ

ส่วนเรื่องการสมมุติต่างๆเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติ/เรื่องการสลับขั้ว/
หรือเรื่องการสรรหานายกฯคนนอก ผมได้ตอบชัดเจนว่า ยังไม่ใช่เรื่องที่ควรให้ความสำคัญที่จะต้องนำมาหารือในปัจจุบัน เพราะประเด็นนี้ไม่สะท้อนเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมา และสถานการณ์ของความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลกำลังอยู่ในกระบวนการที่เป็นไปด้วยดี

หากมีสถานการณ์ใหม่เกิดขึ้นและมีความชัดเจนว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ก็จะเป็นเรื่องที่ทั้ง 8 พรรคร่วม ควรนำมาหารือถึงทางออกร่วมกันโดยอยู่บนจุดยืนของการยึดประชาธิปไตยตามมติของพี่น้องประชาชนเป็นฐาน

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความไม่เข้าใจอันจะเป็นอุปสรรคต่อการร่วมมือกันของ 8พรรคการเมืองที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาล และผมอยากเรียนถึงสื่อมวลชนทุกท่านในการสื่อสารที่ยึดโยงกับข้อเท็จจริงที่ไม่ทำให้เกิดความสับสนไปมากกว่านี้