“สุดารัตน์” ประกาศ ไทยสร้างไทยขอลุยทำงานต่อ เพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านรอไม่ได้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กกว่า 70,000 แห่ง

“สุดารัตน์” ประกาศ ไทยสร้างไทยขอลุยทำงานต่อทันที เพราะความเดือดร้อนของชาวบ้านรอไม่ได้ ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กกว่า 70,000 แห่ง ตั้งเป้าหนึ่งปี ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล พร้อมดันกม.พักใช้ใบอนุมัติ ใบอนุญาต กว่า 1,400ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคการทำมาหากิน ที่พรรคไทยสร้างไทยเสนอเข้าสภาเรียบร้อยแล้ว

ที่ ร้านสตีฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุยซีน คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธุ์ มงคลสุธี รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย และประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคไทยสร้างไทย นายสรเทพ โรจน์พจนารัช รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย และดร.สุวดี พันธุ์พานิช สมาชิกพรรคไทยสร้างไทย เชิญ สมาพันธ์สมาคม โรงแรมขนาดเล็ก และผู้ประกอบการ โรงแรมขนาดเล็ก ร่วมสะท้อนปัญหา และแนวทางที่ต้องการให้พรรคไทยสร้างไทยช่วยเหลือ โดยมี
คุณนรี สุเนต์ตา นายกสมาคมโฮสเทล ประเทศไทย คุณอัครวัฒน์ ร่วมใจ รองนายกโฮสเทล ประเทศไทย และตัวแทนผู้ประกอบการ ร่วมหารือ

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ปัญหาของ โรงแรมขนาดเล็กในตอนนี้ ยังไม่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ
ซึ่งในประเทศไทยนั้นมีกฎหมายที่เขียนไว้รองรับเฉพาะโรงแรมขนาดใหญ่เท่านั้น ทำให้โรงแรมขนาดเล็ก 70,000 กว่าแห่ง ทำผิดกฎหมาย ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของผู้ประกอบการแต่เป็นความล้าสมัยของกฎหมายไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านโยธา ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านผังเมือง

พรรคไทยสร้างไทย ซึ่งมองเห็นปัญหา จึงได้เสนอกฎหมาย 1 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของสภาแล้ว โดยจะมีกระบวนการแขวนกฎหมาย ด้วยการออก พ.ร.ก. เพียง 1 ฉบับ ใช้เวลาไม่มาก เพื่อ พักใช้กฎหมายในเรื่องการอนุมัติ/อนุญาต และการลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครอง ออกไปประมาณ 3-5 ปี

จากนั้นจะเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงผู้ประกอบการ และผู้บริโภค มาร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี ลดจำนวนลงให้เหลือเฉพาะกฎหมายที่จำเป็น 100-200 ฉบับ เท่านั้น ยกเลิกกฎหมายที่ขวางกั้นโอกาสของประชาชนในการประกอบอาชีพ เปิดโอกาสให้ประชาชนทำมาหากินได้ทันที ไม่ต้องรอการอนุมัติ อนุญาตที่ล่าช้า และหลายเรื่องไม่มีความจำเป็น

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกคนให้ช่วยไปลงชื่อสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ที่ https://dev.parliament.go.th/einitiative/petloginbyshr.aspx
เพื่อพักใช้ใบนุญาต1,400 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของประชาชน และขจัดช่องทางการรีดไถจากผู้มีอำนาจ เช่นการขออนุญาต อย. ซึ่งต่อไปนี้จะใช้เวลาในการจดแจ้ง 7 วันทำมาหากินได้ทันที ยกเว้นยา เป็นต้น