กลุ่มคนรุ่นใหม่ – ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ร่วมถอดบทเรียน ยื่นข้อเสนอแนะหลังเลือกตั้ง เตรียมพร้อมเลือกตั้งปี 70

กลุ่มคนรุ่นใหม่ – ผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย ร่วมถอดบทเรียน ยื่นข้อเสนอแนะหลังเลือกตั้ง เตรียมพร้อมเลือกตั้งปี 70 ยันเป็น voter ต่อไป ‘ภูมิธรรม’ ชี้ การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ประเทศไทยใต้ร้ฐบาลประชาธิปไตย

กลุ่ม PT Junior ( Potential Team Junior ) ภายใต้กิจกรรม Youth Session Vol.1 ร่วมล้อมวงคุยถอดบทเรียนการเลือกตั้งผ่านมุมมองของกลุ่ม PT Junior ช่วงอายุระหว่าง 18-25 ปี โดยมีนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และ ดร.นลินี ทวีสิน ประธานคณะทำงานด้านต่างประเทศ ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนกลยุทธ์การเลือกตั้งในปี 2570 ด้วย

โดยข้อเสนอของกลุ่ม PT Junior เช่น การสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียที่จะช่วยทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงข้อมูลผ่านพรรคโดยตรง การใช้โซเชียลมีเดียที่หลากหลายแพลตฟอร์มมากขึ้น และเสนอให้มีการปรับภาพลักษณ์ กลยุทธ์ในการหาเสียงที่จะเข้าถึงเยาวชนมากขึ้น

นอกจากจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย กลุ่ม PTST มอบข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ให้กับพรรคเพื่อไทย โดยมีนายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดร.ลิณธิภรณ์ วริษวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย นางสาวชญาภา สินธุไพร รองโฆษกพรรคเพื่อไทย นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย นางประภาพร ทองปากน้ำ ว่าที่ ส.ส.สุโขทัย พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ โดยกลุ่ม PTST ได้จัดทำเวิร์คช็อปถอดบทเรียนและแนวทางพัฒนาพรรคเพื่อไทย ทั้งในด้านของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี นโยบาย การสื่อสาร การทำงานของ ส.ส.เขต ฯลฯ โดยพร้อมยืนยันที่จะสนับสนุนพรรคเพื่อไทยต่อไป และพร้อมที่จะสนับสนุนให้พรรคเพื่อไทยยังคงเป็นความหวังของประเทศ

นายภูมิธรรม เวชชยชัย รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ขอบคุณที่ให้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยมานำเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับพรรคเพื่อไทย ซึ่งทางพรรคจะได้นำข้อเสนอเหล่านี้ไปพิจารณาเพื่อการปรับปรุงพรรคต่อไปพรรคเพื่อไทยยังคงยึดมั่นกับประชาชน เรายินดีรับฟังและพร้อมที่จะรับข้อเสนอของทุกฝ่ายในสังคม