วิโรจน์ ลั่น ไม่ตั้งรบ.กับพรรคที่ “อุดมการณ์ไม่ตรงกัน” แค่เพราะกลัวส.ว.

วันที่ 16 พ.ค. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ได้ทวีตข้อความ ในประเด็นการจัดตั้งรัฐบาล และประเด็นการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยระบุว่า

 

“เราไม่มีความจำเป็นต้องเอาพรรคที่มีอุดมการณ์ไม่ตรงกันมาร่วมจัดตั้งรัฐบาล เพียงเพราะความกลัวต่อ ส.ว. 250 การเอาพรรคที่มีจุดยืนต่างกัน มาร่วมรัฐบาล ยิ่งจะทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน เต็มไปด้วยการต่อรอง และยังจะทำให้ฝ่ายค้านมีเสียงน้อยเกินไป ที่จะตรวจสอบถ่วงดุลรัฐบาล

พรรคการเมืองทุกพรรค ที่ประกาศจุดยืนว่า “ไม่เห็นด้วยกับ ส.ว. เลือกนายกฯ” ควรรักษาคำมั่นของตนเอง ด้วยการโหวตนายกฯ จากพรรคเสียงข้างมาก เพื่อปิดสวิทช์ ส.ว. แม้ว่าจะไม่ถูกเชิญให้ร่วมรัฐบาลก็ตาม

หาก ส.ว. กล้าที่จะหักหาญเสียงของประชาชน โดยไปโหวตให้กับเสียงข้างน้อย ก็แค่เสนอญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แล้วลงมติให้นายกฯ และรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งทันที ก็เท่านั้นเอง

พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวย้ำจุดยืนพรรคและนโยบายที่ได้มีต่อประชาชนก่อนเลือกตั้งว่า “ได้เวลารัฐบาลก้าวไกล”

1. เปลี่ยนจากยุทธศาสตร์ชาติ ที่เอื้อนายทุนผูกขาด ให้กลายเป็นโอกาสของประชาชน
2. เปลี่ยนจากการกุมอำนาจ ให้กลายเป็นการกระจายอำนาจ กระจายงบสู่ท้องถิ่น
3. เปลี่ยนการเติบโตเศรษฐกิจที่คนตัวใหญ่เอาแต่สูบ ส่วนคนตัวเล็กได้แต่เศษ ให้กลายเป็นการเติบโตบนกติกาที่เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
4. เปลี่ยนการจัดงบประมาณที่ซื้อแต่อาวุธ มาจัดสวัสดิการให้กับประชาชนแบบถ้วนหน้า
5. ได้เวลาปฏิรูปกองทัพ เปลี่ยนการบังคับเกณฑ์ทหาร มาเป็นระบบสมัครใจ คืนที่ดินกองทัพให้กับประชาชน คืนธุรกิจกองทัพให้กับรัฐบาล และกองทัพต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน
6. ได้เวลาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรที่ต้นตอ เปลี่ยน ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนด ปุ๋ยสั่งตัด กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ แก้ปัญหาหนี้เกษตรกรผู้สูงอายุ พร้อมอุดหนุนเงินทุนเพื่อลงทุนในการพัฒนาพันธุ์ เครื่องจักรกลการเกษตร และวิสาหกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
7. ได้เวลาส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อทำให้คนไทยกล้าที่จะฝันใหญ่ กล้าที่จะทะเยอทะยานอีกครั้ง
8. ได้เวลาทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องเดียวกัน มุ่งหน้าสู่การจัดการขยะที่ได้มาตรฐานโลก และ Net Zero ที่จริงจัง
9. ได้เวลาปฏิรูปการศึกษา ลดเวลาเรียน ลดการสอบ ลดการบ้าน คืนเวลาสร้างสรรค์ และเสรีภาพให้กับนักเรียน พร้อมกับลดภาระงานธุรการครู เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน และการเรียนฟรี ที่ฟรีจริง
10. สิ้นสุดรัฐที่คอยคุกคามประชาชน ได้เวลาที่ประชาชนจะมีสิทธิ และเสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตย เสียที
11. หมดเวลาการทุจริตคอร์รัปชั่น ถึงเวลารัฐโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้
12. ได้เวลาลบล้างพลพวงของ คสช. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน จัดการกับุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี องค์กรอิสระรากรัฐประหาร ส.ว.250
13. จัดการทุนจีนสีเทา ที่พัวพันกับทุนไทยลายพราง และทุนไทยสีกากี ปราบปรามยาเสพติดบ่อนเถื่อน เว็บพนัน ค้ามนุษย์ และแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์
14. หมดเวลาลุง ได้เวลาเรา พวกเราจะไม่ยอมให้ใครมาขโมยเวลาของเราไปได้อีก และจะไม่ยอมแก่ตัวลงอย่างสูญเปล่าอีกต่อไป