ดร.โภคิน ระบุ หากไม่ยุติสงครามการเมืองประชาชนจะพ่ายแพ้ ชูไทยสร้างไทย จะดูแลคนไทย “ตั้งแต่เกิดจนแก่”

ดร.โภคิน ระบุ หากไม่ยุติสงครามการเมืองประชาชนจะพ่ายแพ้ ชูไทยสร้างไทย จะดูแลคนไทย “ตั้งแต่เกิดจนแก่” ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคง ปลดล็อกรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง 

ดร.โภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า กว่า 90ปี ที่สงครามการเมือง ระหว่างเผด็จการอำนาจนิยม กับกลุ่มคนสวมเสื้อประชาธิปไตย ที่เอื้อผลประโยชน์เพื่อพวกพ้อง จนทำให้ประเทศเกิดปัญหามาจนถึงทุกวันนี้ ทั้งกลุ่มทุนสีเทา และการทุจริตคอร์รัปชัน

“หากไม่ยุติสงครามการเมืองแบบนี้ ประชาชนจะพ่ายแพ้”

หลักการเสรีภาพ เสมอภาค ภรดรภาพ ที่มีมาตั้งแต่การปฏิวัติฝรั่งเศส ปี 1789 สิ่งที่สำคัญ คือเราจะทำให้คนไทยเป็นพี่น้องกันได้อย่างไร

เพราะปัจจุบัน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม และเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น บัตรคนจนพุ่งขึ้นกว่า 20 ล้านคน เน้นการลงทุนกับโครงการก่อสร้าง มากกว่าการลงทุนกับคน

“ประเทศนี้ยิ่งใหญ่ แต่ถูกทำให้เล็ก!”

ไทยสร้างไทย เราจะดูแลคนไทย “ตั้งแต่เกิดจนแก่” ให้อยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี และมีความมั่นคง เราต้องนำสิทธิที่ประชาชนถูกปล้นกลับคืนมา เพื่อสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดให้กับลูกหลานของเรา

การออกจากสงครามการเมืองสองขั้ว สิ่งสำคัญ คือการปลดปล่อย (Liberate) และสร้างพลังอำนาจให้ประชาชน (Empower) ความคิด และวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม ที่ใช้กลไกรัฐราชการเป็นเครื่องมือกดทับการทำมาหากินของประชาชน

 

ปลดล็อกรัฐธรรมนูญ ให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง (สสร.) หยุดการสืบทอดอำนาจเผด็จการ รัฐประหารคือกบฏ ต้องได้รับโทษสูงสุด

 

ปลดล็อกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการทำมาหากิน ที่ปัจจุบันมีใบอนุมัติ ใบอนุญาตกว่า 1,400 ฉบับ แขวนการบังคับเป็นเวลา 3-5 ปี คงเหลือเฉพาะกฎหมายที่จำเป็น

 

เสริมจุดแข็งจากความดั่งเดิมของไทยในด้าน อาหาร สุขภาพ การท่องเที่ยว และจุดยุทธศาสตร์แผนที่ Location ของไทย เป็นศูนย์กลางการเชื่อมของภูมิภาค และของโลก

ขอชวนทุกคนมาร่วมจุดไม้ขีดไฟคนละก้าน ส่องสว่างไล่ความมืดมืด และเผาขยะกองใหญ่ ที่เป็นปัญหา และอุปสรรคให้หมดไปจากสังคมไทย เรามาร่วมกันจุดไม้ขีดไฟให้สำเร็จ เพื่อชัยชนะของประชาชน