กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัคร 3-7 เม.ย.

กกต.มีมติเคาะวันเลือกตั้ง 14 พ.ค. เปิดรับสมัคร 3-7 เมษา

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 21 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. แถลงผลการประชุมกกต.ว่า ที่ประชุมกกต.มีมติเลือกวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม เป็นวันเลือกตั้ง ส่วน 7 พฤษภาคม เป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง เปิดรับสมัครส.ส. แบบแบ่งเขต 3-7 เมษายน แบบบัญชีรายชื่อ 4-7 เมษายน

สำหรับปฏิทินการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีดังนี้

  • 20 มีนาคม พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 มีผลบังคับใช้
  • 21 มีนาคม กกต.ประกาศกำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
  • 27 มีนาคม – 13 เมษายน วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต/นอกเขตเลือกตั้ง และ นอกราชอาณาจักร
  • 3-7 เมษายน วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต
  • 4-7 เมษายน วันรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
  • 3 พฤษภาคม วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
  • 7-13 และ 15-21 พฤษภาคม วันแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
  • 7 พฤษภาคม วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขตเลือกตั้ง , วันลงคะแนน ณ วันที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ
  • 14 พฤษภาคม วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร