พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ พระราชกฤษฎีกายุบสภา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. เวลา 15.00 น. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 โดยมีสาระสำคัญที่ว่า ด้วยนายกรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลฯ ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่พ.ศ. 2562 และบัดนี้ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่ 4 อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาผู้แทนราษฎรแล้ว สมควรยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันเป็นการคืนอำนาจการตัดสินใจทางการเมืองให้แก่ประชาชนโดยเร็วเพื่อให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 และมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ทั้งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป อีกทั้งให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ รวมถึงให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

‘บิ๊กตู่’ เตือน ขรก.จากนี้ไปทำอะไรต้องระวัง ช่วงเป็นรัฐบาลรักษาการ 

เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 20 มีนาคม ที่ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) ครั้งที่ 1/2566 โดยกำชับในที่ประชุมว่า ช่วงนี้ต้องระมัดระวัง จากนี้ไปต้องระวังในเรื่องการเป็นรัฐบาลรักษาการ ในการใช้จ่ายงบประมาณริเริ่มทำโครงการใหม่ๆ ก็ตาม

“เพราะฉะนั้นขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เราไม่ทราบว่าต้องรักษาการนานมากน้อยเพียงใด คาดหวังว่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์การเลือกตั้งนั่นแหละ เราก็ตั้งหลักแบบนี้ไว้ก่อน ผมอยากให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น” นายกรัฐมนตรีกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.38 น.ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ตอบคำถามสื่อมวลชนเพียงสั้นๆ ว่า “ก็คอยซิจ๊ะ” หลังผู้สื่อข่าวถามว่าพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ยุบสภาจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันนี้ใช่หรือไม่

วิษณุแจงปมยื่นศาลปกครองเรื่องแบ่งเขต 

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อถามว่า คาดว่าวันเลือกตั้งจะเกิดขึ้นในวันที่ 7 หรือ 14 พฤษภาคม ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ประมาณนั้น

นายวิษณุ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีผู้ร้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องแบ่งเขตเลือกตั้ง จะทำให้การเลือกตั้งสะดุดหรือไม่ว่า แล้วแต่ศาลปกครองจะสั่ง ถ้าศาลสั่งคุ้มครองชั่วคราวก็มีผล ถ้าไม่สั่งก็ไม่มีผลอะไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากมีการสั่งคุ้มครองชั่วคราว การเลือกตั้งจะชะงักหรือเดินหน้าต่อได้ นายวิษณุกล่าวว่า กกต.ก็เดินหน้าของเขาไป เขาทำเพื่อส่วนรวม เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวมีแนวโน้มจะไม่มีปัญหาใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า กกต.ไม่เปลี่ยนใจเรื่องเขตแล้วจนกว่าศาลจะสั่งมา

เมื่อถามว่า มีความกังวลหรือไม่ หากศาลปกครองสั่งอะไรมาในอนาคตแล้วจะทำให้การเลือกตั้งกลายเป็นโมฆะ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่ถึงขั้นนั้น ถ้าศาลปกครองสูงสุดออกมาว่าใช้ไม่ได้ ก็โมฆะ ต้องฟังศาล ต่อข้อถามว่า หากออกมากรณีแบบนั้น รัฐบาลจะต้องรักษาการต่อไปเรื่อยๆ ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ พร้อมกับกล่าวทีเล่นทีจริงว่า “สัก 5 ปี”

เมื่อถามว่า มีคนออกมาระบุข่าวว่าจะไม่มีการเลือกตั้ง นายวิษณุกล่าวสวนว่า เพราะอะไร พร้อมระบุว่า อย่าไปคิดอะไร มุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้ง พวกที่คิดเช่นนี้คือทำให้ว่อกแว่ก อะไรจะเกิดช่างมัน หน้าที่ของเราตอนนี้ เมื่อยุบสภาแล้วต้องไปสู่การเลือกตั้ง เมื่อถามว่า นายกฯไม่กลัวการเลือกตั้งใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้ ต้องไปถาม แต่ตนไม่กลัว เพราะตนไม่ได้ลง เพียงแต่กลัวประเภทอยู่กันยาว

ถามว่า พรรคเพื่อไทย (พท.) มีการวิเคราะห์ว่ารัฐบาลจะอยู่รักษาการยาว นายวิษณุกล่าวว่า วิเคราะห์วันหนึ่ง 3 เรื่อง 5 เรื่อง สุดท้ายไม่ได้เป็นอย่างวิเคราะห์สักเรื่อง

ผู้สื่อข่าวถามว่า หากศาลปกครองมีคำสั่งออกมาว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งมิชอบ นายวิษณุกล่าวว่า หากศาลระบุว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งมิชอบก็แบ่งใหม่ และจะไม่กระทบกรอบเวลาเลือกตั้ง 45-60 วันหลังการยุบสภา เพียงแต่จะกระทบกรอบเวลาหาเสียงที่จะสั้นลงเท่านั้นเอง ไม่กระทบวันเลือกตั้ง และหากจำเป็น วันเลือกตั้งก็เลื่อนได้ ในรัฐธรรมนูญเขียนอนุญาตให้เลื่อนการเลือกตั้ง เมื่อถามย้ำว่า ต่อให้เกิดอะไรขึ้น รัฐบาลรักษาการจะไม่อยู่ยาวกว่ากรอบของรัฐธรรมนูญ นายวิษณุกล่าวว่า ใช่ ถูกต้อง ไม่มีอย่างที่กลัวหรอก

อนุทิน เปิดขั้นตอนหลังยุบสภา หย่อนบัตรใน 45 วัน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่โรงแรมริชมอนด์แกรนด์ นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ทูลเกล้าฯ ยุบสภาแล้ว คาดประกาศลงราชกิจจาวันนี้ (20 มี.ค.) ว่า

ถ้าหากจะยุบสภาก็ต้องมีขั้นตอน โดยต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ไม่เกิน 60 วัน พร้อมประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้ง จากนั้นก็ต้องเปิดรับสมัครผู้แทนจากแต่ละพรรค ส่วนพรรคภูมิใจไทยมีความพร้อมมานานแล้ว เตรียมการนานแล้วกว่าปีครึ่งแล้ว

ส่วนเรื่องการทำงานในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในส่วนการเป็นรัฐบาลรักษาการนั้น ได้แจ้งกับ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ.แล้ว ว่าในส่วนของราชการปกติ ก็ขอให้ท่านปลัดเป็นผู้ดำเนินการ เพราะโดยมารยาทแล้ว ไม่ควรมอบอะไรที่เป็นนโยบายที่จะผูกพันกัน แต่เมื่อไหร่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจของรัฐมนตรี ก็พร้อมให้การสนับสนุน ตนจะรักษามารยาทของการทำงานให้มากที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นที่ครหาว่าเอาหน่วยงานในบังคับบัญชามาหาความได้เปรียบทางการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เราไม่ทำ เพราะเคารพกติกา