ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง “ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง” คว้าที่นั่งหัวหน้าพรรค “ชัยยพล” นั่งเลขาธิการพรรค “ดร.ณัฎฐ์” มือกฎหมายมหาชน นั่งประธานยุทธศาสตร์และประธานสรรหา ส.ส.

ประชุมใหญ่สามัญพรรคพลัง ลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง คว้าที่นั่งหัวหน้าพรรค ชัยยพล นั่งเลขาธิการพรรค  ดร.ณัฎฐ์ มือกฎหมายมหาชน นั่งประธานยุทธศาสตร์และประธานสรรหา ส.ส.

เมื่อวัน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี พรรคพลังจัดประชุมใหญ่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีแกนนำพรรคเข้าร่วมประชุมอย่างคึกคักและสมาชิกพรรคทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน โดยมีตัวแทน กกต.ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์และกองทัพสื่อมวชน โดยในกิจกรรมพรรคพลังได้จัดให้มีการเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ส.ส.และคณะกรรมการจริยธรรมสมาชิกพรรคและเปิดตัวประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคพลัง  ทั้งนี้ รายงานว่า วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ดร.ชัยยพล พสุรัตรน์บรรจง หัวหน้าพรรคคนแรก ได้ลาออก ทำให้ กก.บห.พรรคพลังได้สิ้นสภาพทั้งคณะ เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ เพื่อความพร้อมสู่การแข่งขันสนามเลือกตั้ง ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะประกาศยุบสภา เพื่อจัดการเลือกตั้งใหม่ในสัปดาห์หน้านี้ จากการสังเกตภายในห้องประชุมและภายนอกห้องประชุม พบว่า มีป้าโยบายพรรคพลัง ที่น่าสนใจ ได้แก่ ๑)เด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ๒)เงินเดือนขั้นบันได ลดภาระผู้ปกครอง ๓)ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ๔)ยกเลิกระบบการเรียนสามัญ จบมามีงานทำ ๕)เรียนฟรีปริญญาตรี มีเงินเดือน ไม่เป็นภาระผู้ปกครอง ๖)๑ ตำบล ๑ ทุนฟรี ๑ ปริญญาเอก ๗)เพิ่มเงินเดือนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ๓๐ เปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือน ๘)กองทุนชุมชน ๓๐ ล้านบาท ทุกหมู่บ้าน เข้าถึงสินเชื่อ ปลอดดอกเบี้ย ๙)ประกันสุขภาพฟรี รักษาฟรีทั้ง รพ.รัฐและเอกชน ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ๑๐)ฟอกไตฟรี  ๑๑)มารดาพลัง ๒๔ ชั่วโมง แอพพลิเคชั่นเชื่อมระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ประจำ รพ.สต.และโรงพยาบาลอำเภอ/จังหวัด ๑๒)เพิ่มเงินเดือน อสม.๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน ๑๓)ผลักดันตั้งกระทรวงสตรีและเยาวชน ๑๔)ผลักดันตั้งกระทรวงยาเสพติดและสารพิษ ๑๕)ปราบยาเสพติด ยกเลิกกัญชาเสรี ๑๖)ประกันข้าวทุกเมล็ด ๓๐,๐๐๐ ต่อตัน ๑๗)ประกันราคายางพารา ๑๒๐ บาทต่อกิโลกรัม ๑๘)ยกเลิกทหารชั้นนายพล ไม่มีการรัฐประหาร ๑๘)พักหนี้และปลอดดอกเบี้ยเกษตรกร ๕ ปี ๑๙)บำนาญประชาชน เกิน ๖๐ ไม่จำกัดอายุ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือนไม่เป็นภาระแก่ลูกหลาน ๒๐)โฉนดที่ดินม้าทองคำ ที่ดินทุกแปลงไม่มีเอกสารสิทธิ์ ต้องออกโฉนดที่ดินและมีทุนทำกิน ๒๑)ประมงพื้นบ้าน จับสัตว์น้ำ ไร้ข้อจำกัด ๒๒)ลดราคาน้ำมัน ๒๕ บาทต่อลิตร ประชาชนต้องใช้ราคาน้ำมันไม่แพง ๒๓)ยกเลิกกฎหมายบางฉบับไม่เป็นธรรม ล้าสมัย เป็นต้น

ผลการประชุม มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ผลการเลือกตั้ง สมาชิกพรรคพลังเทคะแนนให้เป็นเอกฉันท์ นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง เบียดคว้าที่นั่งหัวหน้าพรรคพลัง คนใหม่ โดยมี ดร.ชัยยพล พสุรัตน์บรรจง นั่งเลขาธิการพรรค ดร.สาวิทย์ หลาบมาลา โฆษกพรรค นาวาอากาศเอกพิเศษกมล ธรรมพิทักษ์ นายทะเบียนพรรค นายภูษิต มิ่งขวัญ เหรัญญิกพรรค โดยมีกรรมการบริหารพรรคได้แก่ รองหัวหน้าพรรค จำนวน ๘ คน ได้แก่ นายณัฎฐพล เจริญพล นายภาณุวัฒน์ เอกพลกุล พันตำรวจเอกพงศ์ชัย พลแก้ว นายธานี ปัญจะ ดร.ประสพ ทองอินทร์ นายประดิษฐ สมพล รศ.ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช และนางสาวอมรทิพย์ ภูระย้า ส่วนกรรมการบริหารอื่น ได้แก่ ร.ต.อ.อัครเดชา พรรณนานนท์ นายพร ศิวิลัย นายชัชชัย ด้วงพิทักษ์ และนายบุญฤทธิ์ ขวัญชุม โดยสมาชิกโหวตเลือกให้ ดร.ณัฐวุฒิ. วงศ์เนียม หรือ ดร.ณัฎฐ์ มือกฎหมายมหาชนคนดัง ให้นั่งตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค และประธานสรรหา ส.ส.ของพรรคพลัง โดย “ดร.ณัฎฐ์”และแกนนำได้แถลงนโยบายของพรรคพลังและความพร้อมสู่สนามการเลือกตั้ง ส.ส.ในสมัยหน้านี้

,

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคพลัง เป็นพรรคการเมืองที่จัดตั้งใหม่ มีกระแสความเคลื่อนไหว มาแรง โดยพบว่า จัดตั้งสาขาภาคครบถ้วนตามเงื่อนไข กกต.และอยู่ระหว่าง รุกคืบทางการเมืองเชิงรุกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยจัดตั้งตัวแทนประจำจังหวัดและทยอยเปิดตัวผู้สมัคร ส.ส.โดยในงานมีการปราศรัยใหญ่เพื่อปักธง ส.ส.คว้าที่นั่งทุกภาคของประเทศ

Tag. พรรคพลัง เลือกตั้ง กก.บห.ชุดใหม่ นายลิขสิทธิ์ ใสกระจ่าง ปราศรัยใหญ่ครั้งแรก เมืองทองธานี