“สุดารัตน์ – ชวลิต ไทยสร้างไทย” รับไม้ต่อ บิ๊กจิ๋ว ฟื้นโครงการ อีสานเขียว ฮารับปันบารู -ดอยตุงพัฒนา ภาค 2″

“สุดารัตน์ – ชวลิต ไทยสร้างไทย” รับไม้ต่อ บิ๊กจิ๋ว ฟื้นโครงการ อีสานเขียว ฮารับปันบารู –
ดอยตุงพัฒนา ภาค 2″ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชน ยืนยันเดินหน้าพรรคตามแนวทางประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยภายหลังการเข้าเยี่ยม พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ อดีตหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ ในวัย 91 ปี ผู้ได้ชื่อว่า “นายทหารประชาธิปไตย” เพราะลาออกจากตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดทางทหาร คือขณะดำรงตำแหน่ง ผบ.ทบ./ผบ.สูงสุด มาเดินหาเสียงไปทั่วประเทศเหมือนผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วไป เข้าสู่สภาฯ โดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ไม่ฉีกรัฐธรรมนูญ
จนได้ชื่อว่า “นายทหารประชาธิปไตย”

มีผลงานสำคัญยิ่งในการเสนอนโยบาย “การเมือง นำการทหาร” จนนำไปสู่การออกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 66/2523 ที่ลงนามโดย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ส่งผลให้เกิดผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ออกจากป่ามาร่วมพัฒนาชาติบ้านเมือง ยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างคนไทยที่รบราฆ่าฟันกันเองเป็นเวลาเกือบ
20 ปี ลงได้ จึงได้ชื่อว่า นายทหารประชาธิปไตย และขงเบ้งแห่งกองทัพบก

ทั้งยังมีผลงานลือลั่นที่ติดปากชาวอีสานมาจนทุกวันนี้ คือ “โครงการอีสานเขียว”
ส่วนในภาคเหนือ มีโครงการ “พัฒนาดอยตุง” ถวายสมเด็จย่า และเมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคความหวังใหม่ มีโครงการ “ฮารับปันบารู”
ส่งผลให้พรรคความหวังใหม่ในขณะนั้นได้
ส.ส.จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายท่าน

นายชวลิต เปิดเผยว่า พล.อ.ชวลิตฯ ในวัย 91 ปี สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี ยังห่วงบ้าน ห่วงเมือง ด้วยเห็นว่า ยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง

ดังนั้นตนในฐานะที่ ทำงานการเมืองที่พรรคไทยสร้างไทยที่มี โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ เป็นหัวหน้าพรรค ได้ส่งมอบมรดกทางความคิด อุดมการณ์ทางการเมืองให้ตน เพื่อมอบให้พรรคไทยสร้างไทย พิจารณา ดังนี้

ยืนหยัดแนวทางประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐ ทำงานตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เป็นคนไทยอย่าลืมประวัติศาสตร์
และพิจารณาสานต่อโครงการพัฒนาฯต่อในภาค ที่ 2 คือ ประกอบด้วย โครงการอีสานเขียว โครงการฮารับปันบารู , โครงการพัฒนาดอยตุง

ซึ่งตนได้พูดคุยกับ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แล้ว
ซึ่งคุณหญิงสุดารัตน์ ได้ขอบคุณในความเมตตาของ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ที่มอบความคิด อุดมการณ์ประชาธิปไตย และโครงการสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชาติบ้านเมือง
ซึ่งตรงกับอุดมการณ์ของพรรคไทยสร้างไทย ไปดำเนินการต่อ ซึ่งตรเชื่อว่า พรรคไทยสร้างไทยโดยการนำของคุณหญิงสุดารัตน์ จะนำโครงการสำคัญดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้และต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป