ป.ป.ช. ลั่นมีมติเอกฉันท์ฟ้อง ‘หมอพรทิพย์’ คดี GT200 ยันหลักฐานเพียงพอ

ป.ป.ช. ลั่นมีมติเอกฉันท์ฟ้อง ‘หมอพรทิพย์’ คดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT200 พร้อมกับยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอ

9 มี.ค. 2566 – นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ให้สัมภาษณ์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ มีมติเอกฉันท์เมื่อวันที่ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา เห็นควรสั่งฟ้องเอง ในคดีจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดและสารเสพติด GT200 และ Alpha6 ในสำนวนของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 สัญญา

ที่มีการชี้มูลความผิดทางอาญา กล่าวหา แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ในฐานะอดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ หลังจากก่อนหน้าที่อัยการสูงสุด (อสส.) มีความเห็นไม่สั่งฟ้อง โดยระบุว่า พยานหลักฐานไม่เพียงพอฟ้อง คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์

นายนิวัติไชย กล่าวว่า เหตุผลของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ ที่สั่งฟ้องคดีนี้เองนั้น เป็นไปตามที่เคยชี้มูลความผิดก่อนหน้านี้ เนื่องจากเชื่อได้ว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอ โดยขั้นตอนปัจจุบัน ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักคดี เพื่อร่างคำฟ้อง ก่อนส่งฟ้องแก่ศาลที่เกี่ยวข้องต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำนวนกล่าวหาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จัดซื้อเครื่อง GT200 และ Alpha6 จำนวน 4 สัญญา ซึ่งมีชื่อของแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ ตกเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาด้วยนั้น ก่อนหน้านี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดทางวินัย และอาญาไป

ต่อมาส่งสำนวนให้ อสส. ทว่ามีการตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีระหว่างฝ่ายอัยการ และฝ่าย ป.ป.ช. แต่ไม่สามารถหาข้อยุติได้ เนื่องจากคณะทำงานฝ่ายอัยการเห็นว่า ควรสั่งฟ้องเฉพาะเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ยกเว้นแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ เนื่องจากเห็นว่า พยานหลักฐานค่อนข้างห่างตัว

สำหรับสำนวนไต่สวนคดีจัดซื้อเครื่อง GT200 และ Alpha6 นั้น มีประมาณ 25 สำนวน ผู้ถูกกล่าวหาประมาณ 100 ราย โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดไปแล้ว 20 สำนวน และส่งให้ อสส.ดำเนินการฟ้องคดี โดย อสส.มีความเห็นควรสั่งฟ้องไปแล้ว 15 คดี ส่วนอีก 5 คดีอยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานร่วมพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์ในคดีระหว่างฝ่ายอัยการ และฝ่าย ป.ป.ช.