ยิ่งลักษณ์ ปล่อยคลิปวันสตรีสากล หวังรัฐบาลใหม่ต่อยอดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเพิ่มการเข้าถึง

ยิ่งลักษณ์ปล่อยคลิปวันสตรีสากล ย้อนดูกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หวังรัฐบาลใหม่ปัดฝุ่น นำเทคโนโลยีมาต่อยอดเพิ่มการเข้าถึง

วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 มีแนวคิดหลักคือ #EmbraceEquity หรือ การโอบรับความเสมอภาคที่ต้องอยู่ในทุกภาคส่วนของสังคม ที่ในปัจจุบันแค่การมอบโอกาสที่เท่าเทียมอาจไม่เพียงพออีกต่อไป แต่ยังต้องรวมไปถึงการยอมรับในการเป็นหุ้นส่วนที่เสมอภาคกัน ทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้โพสต์คลิปกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ที่สามารถจัดตั้งกองทุนได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่แถลงไว้ต่อรัฐสภา

นางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าความเหลื่อมล้ำทางเพศในประเทศไทยที่สูง ผู้หญิงขาดแคลนโอกาส จึงเห็นความจำเป็นที่ต้องตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือให้สตรีเข้าถึงแหล่งเงินทุน ร่วมส่งเสริมศักยภาพสตรี ให้ความรู้ฝึกทักษะแก่ผู้หญิง และเพื่อปกป้องสิทธิสตรี คนพิการ รวมไปถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นกองทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต้ำ มีงบประมาณให้ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศในเบื้องต้น 7,700 ล้านบาท แต่น่าเสียดายที่หลังจากเกิดรัฐประหารกองทุนนี้ถูกลดบทบาทลง แต่เมื่อการเลือกตั้งใกล้เข้ามา จึงอยากเห็นรัฐบาลใหม่นำกองทุนนี้กลับมาเสริมสร้างศักยภาพของผู้หญิงอีกครั้ง

นางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวย้ำว่า อยากเห็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เข้ามาต่อยอดและเชื่อมโยงการดูแลสตรีผ่านกองทุนฯ เพื่อดูแล ช่วยเหลือ และส่งเสริมความสามารถของผู้หญิงไทย ให้สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม