ฝ่ายค้าน ไม่หวั่น รัฐบาลเล่นเกม ล่มองค์ประชุม ย้ำขอซักฟอก ไม่ต่ำกว่า 22 ชม.

ฝ่ายค้าน ไร้กังวล รัฐบาลเล่นเกมล่มองค์ประชุม ดักคอ เข้าข่ายจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญหรือไม่ ย้ำขอซักฟอก ไม่ต่ำกว่า 22 ชม. ขู่ อภิปรายนอกสภาฯ บนเวทีปราศรัย

เมื่อเวลา 11.15 น. วันที่ 25 ม.ค. 2566 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน หัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงความคืบหน้ากรอบระยะเวลาการอภิปรายทั่วไป ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 152 ว่า เบื้องต้นจะเริ่มการอภิปราย ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ส่วนระยะเวลาในการอภิปราย ฝ่ายค้านมีข้อเสนอไปว่า ขอไม่น้อยกว่าการอภิปรายทั่วไป มาตรา 152 ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งครั้งนั้นฝ่ายค้านได้เวลารวมทั้งสิ้น 22 ชั่วโมง ดังนั้น ครั้งนี้ไม่ควรต่ำไปกว่านั้น หากได้ 24-26 ชั่วโมง ก็ถือเป็นเรื่องที่ดี แต่ขึ้นอยู่กับวิป 3 ฝ่ายจะพิจารณาความเหมาะสม ส่วนเวลาของรัฐบาลแล้วแต่จะเติมเข้าไป

เมื่อถามว่า จะใช้เวลาในการอภิปรายประมาณกี่วัน นพ.ชลน่าน กล่าวว่า เราคำนวณเวลาชั่วโมงเป็นหลัก เช่น หาก 1 วัน อภิปรายได้ 15 ชั่วโมง ก็อาจใช้เวลา 2 วันกว่าๆ แต่ถ้ากำหนดว่าอภิปรายวันละ 12 ชั่วโมง ก็อาจใช้เวลา 3 วัน ซึ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อต่อรอง

เมื่อถามว่า กังวลกับเกมล่มองค์ประชุมที่ฝ่ายรัฐบาลจะเอาคืนหรือไม่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ไม่กังวล ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญที่เปิดช่องทำหน้าที่ และเป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ต้องมาตอบชี้แจงในที่ประชุมสภาฯ รวมถึงเป็นหน้าที่ของสภาฯ ที่ต้องทำหน้าที่ดังกล่าวด้วย

นพ.ชลน่าน กล่าวต่อว่า ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะเอาคืนเรื่ององค์ประชุมกับฝ่ายค้านหรือไม่นั้น ฝ่ายค้านมักจะใช้องค์ประชุมในการระงับยับยั้งในสิ่งที่เราไม่เห็นด้วย ซึ่งเป็นไปตามกลไกหนึ่งที่ฝ่ายค้านสามารถใช้ได้ และชอบด้วยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ เราทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบ หากเราไม่เห็นด้วยเราจึงต้องใช้กลไกทุกอย่าง เพราะเป็นเสียงข้างน้อย ถ้าฝ่ายรัฐบาลจะใช้กลไกการไม่เป็นองค์ประชุม เพื่อไม่ให้ตรวจสอบ เข้าข่ายจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือไม่

“ผมเชื่อว่ารัฐบาลคงไม่ทำอย่างนั้น เพราะการเปิดให้มีการอภิปรายในสภาฯ ทางรัฐบาลและรัฐมนตรีสามารถมาชี้แจงได้ ใช้เวทีสภาฯ ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้ ถ้าไม่เปิดให้มีการอภิปราย สิ่งที่เราเก็บไว้ทั้งหมดจะถูกไปอภิปรายนอกสภาฯ ทำให้รัฐบาลและรัฐมนตรีไม่มีโอกาสได้ตอบ ผมเชื่อมั่นว่าประเด็นเนื้อหาสาระที่พวกเราเตรียมไว้ อยู่นอกสภาฯ แน่นอน โดยเฉพาะบนเวทีปราศรัย” นพ.ชลน่าน กล่าว