ภูมิใจไทย จี้นายกฯ ยุบสภา หลังประชุมล่มซ้ำซาก เหตุส.ส.ไม่เอาด้วยแล้ว

ภูมิใจไทย จี้ ยุบสภา เหตุล่มบ่อย อัด ผลาญงบมหาศาล บี้ ฝ่ายค้าน-รัฐบาลเข้าประชุม เตรียมเดินหน้าผลักดัน กม.กัญชา หาเสียงรอบหน้า หากไม่ผ่านวาระ 3

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 19 ม.ค. 2566 ที่รัฐสภา นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ส.ส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่มบ่อยครั้ง ซึ่งล่าสุดเป็นการพิจารณาร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่…) พ.ศ… ก็ล่มอีกครั้ง ว่า เหตุสภาล่มเกิดขึ้นก่อนที่ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ เข้าสู่ที่ประชุม และเมื่อร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ เข้าก็ล่มอีก เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุ

นายสิริพงศ์ กล่าวต่อว่า เพราะการประชุมสภาฯ แต่ละสัปดาห์ สภาต้องจ่ายเงินให้กับสมาชิกที่เดินทางมาประชุมเป็นเงินจำนวนมาก ทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร และค่าใช้จ่ายของสภาฯ ด้วย ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้ไม่คุ้มค่า และไม่สามารถทำงานได้ ตนมองว่าเหตุสภาล่มไม่ได้เป็นเฉพาะร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ก่อนหน้านี้ร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ที่เป็นประชุมร่วมรัฐสภาก็ล่ม บรรยากาศแบบนี้เกิดขึ้นในช่วงปลายสมัยการประชุมสภา

“ตอนนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและประชาชนยังค้างอยู่ เช่น กฎหมายประมง ร่างพ.ร.บ.ระบบราง ขณะนี้น่าจะมีสมาชิกจำนวนหนึ่งลงพื้นที่ และไม่อยากเกี่ยวข้องกับงานสภาแล้ว หากเป็นเช่นนี้ควรยุบสภา และเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินใจ” นายสิริพงศ์ กล่าว

เมื่อถามว่า ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ ไม่ผ่านในวาระ 3 หรือพิจารณาไม่ทันในสมัยประชุมนี้ พรรคภูมิใจไทยจะนำไปหาเสียงต่อหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้กัญชายังมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขควบคุมอยู่ เช่น การสูบในที่สาธารณะ การจำหน่ายกัญชาให้กับเยาวชน สิ่งเหล่านี้สามารถเอาผิดได้ แต่ในเรื่องรายละเอียดของการควบคุมที่จะปลูก ตนมองว่ากฎหมายยังมีความสำคัญ และยืนยันว่าอย่างไรก็ต้องเดินหน้าออกกฎหมายควบคุมต่อไป

“สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยดำเนินการ คือ กัญชานำมาซึ่งรายได้ให้กับประชาชน กัญชาจะสามารถสร้างความมั่นคงทางยาให้กับประชาชน และมั่นใจว่าสิ่งที่ทำ คือ ทำเพื่อประโยชน์ของประชาชน ส่วนใครที่จะใช้เป็นยาเสพติด ตรงนี้ยังคงต้องมีกฎหมายควบคุม ดังนั้น จึงต้องเดินหน้าออกกฎหมายควบคุมแน่นอน” นายสิริพงศ์ กล่าว

เมื่อถามถึงกรณีพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ พยายามเล่นเกมทำให้ร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ เดินไปไหนไม่ได้นั้น นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตนมองว่าทุกมาตรา หากแต่ละฝ่ายทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยก็มีผู้แปรญัตติไว้แล้ว แต่ก็ควรพิจารณาร่วมกัน สู้กันในสภา และลงมติ ไม่ควรไม่ร่วมประชุมจนทำให้รัฐสภาล่ม ทำให้เสียเวลา และเสียงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ จึงขอฝากทุกฝ่ายทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลให้ช่วยกันดำเนินการกฎหมายนี้ให้ผ่าน เพราะยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับที่ประชาชนรออยู่

เมื่อถามว่า การที่สภาล่มบ่อยครั้ง มองว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทำให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาหรือไม่ นายสิริพงศ์ กล่าวยอมรับว่า เหตุสภาล่มนั้นเป็นเงื่อนไขให้นายกฯ ยุบสภาแน่นอน โดยเฉพาะถ้าเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเสนอแล้วยังล่ม แสดงให้เห็นว่าสภาฯ ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ได้ตามกลไกของสภาแล้ว