“อนุทิน”นำทีม สธ.ไทย ประชุม World Economic Forum ถ่ายทอดประสบการณ์ทั่วโลก

“อนุทิน” นำทีม สธ.ไทย ประชุม World Economic Forum ถ่ายทอดประสบการณ์ทั่วโลก วางเป้าอนาคต หวังทุกจังหวัด มีศูนย์มะเร็ง ทุกอำเภอ มีศูนย์ไตเทียม ผู้สูงวัย ไม่ถูกทอดทิ้ง

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ เมืองดาวอส-คลอสเตอร์ สมาพันธรัฐสวิส มีการประชุม World Economic Forum (WEF) ซึ่งนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้บริหารกระทรวง อาทิ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุม ณ โอกาสนี้ นายอนุทิน ได้ร่วมหารือในหัวข้อ การเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ (Health Systems Transformation)

และกล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ ประสบการณ์ด้านสาธารณสุขของไทย เราพร้อมแบ่งปันแก่ทั่วโลก เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกัน ความสำเร็จของประเทศไทย ที่ทำให้เราขยับขึ้นไปอยู่บนแถวหน้านั้น มาจากปัจจัย อาทิ (1) ความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (2) เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ (3) ระบบบิ๊กดาต้าสำหรับจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชน และ (4) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นความร่วมมือระหว่างหลายภาคส่วน

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า คือพื้นฐานซึ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสาธารณสุขไทย การระบาดของโรคร้าย ครั้งล่าสุดได้พิสูจน์แล้วว่า ไม่มีใครปลอดภัย จนกว่าทุกคนจะปลอดภัย และนั่นคือวิธีที่เรายุติวิกฤต

“ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เราได้เพิ่ม และขยายสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลสำหรับประชาชน เราจัดหายาไปถึงร้านยาใกล้บ้าน เราวางแผนตั้งศูนย์มะเร็งในทุกจังหวัด และศูนย์ฟอกไตในทุกอำเภอ ที่สำคัญ ประเทศไทย ได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว เรื่องนี้ปัจจุบันเราได้พัฒนาระบบสุขภาพ ผ่านการกระจายการให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ การให้บริการผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฟรี และทีมบุคลากรด้านสาธารณสุขที่ลงพื้นที่ตามครัวเรือน เราต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตัวเองได้ และต้องไม่ใช่ภาระของลูกหลาน จนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่” นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน ได้กล่าวชื่นชมไปยังการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม. ว่า เราเรียกพวกเขาเป็นหมอคนแรก นี่คือเกียรติที่ได้รับจากการทุ่มเททำงานหนัก จากนั้นนายอนุทิน ได้กล่าวถึงการใช้ระบบบิ๊กดาต้าด้านสุขภาพ เพื่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และยังได้กล่าวถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งโดยเป็นกลไกในการชี้นำและขับเคลื่อนวาระสำคัญด้านสุขภาพอของประเทศ ตามเป้าหมายที่ประชาชนคนไทย ต้องมีสุขภาพที่ดี

“นี่คือแนวทาง ที่พาไทยมายืนอยู่บนเวทีด้านสุขภาพอย่างองอาจ และเป็นความภาคภูมิใจไทย ที่พร้อมถ่ายทอดให้นานาประเทศได้นำไปพิจารณา” นายอนุทินกล่าว