ดร.หญิงเพื่อไทย สอนสามัญสำนึก หลังปชช.หวั่นประยุทธ์อาจจะเล่นไม่ซื่อ

13 ม.ค. 2566 ดร.หญิง ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เขียนบทความ เรื่อง 🔥นายกรัฐมนตรีไม่ควรดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปี

ส่วนตัว หญิงเห็นด้วยกับการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะ การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งถือเป็นเรื่องปกติที่หลายประเทศมีกัน

– สหรัฐอเมริกาก็บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 22 กำหนดให้ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้เพียง 2 วาระของ 4 ปีเท่านั้น หรือ -ฝรั่งเศสก็กำหนดไว้เช่นกันว่า ประธานาธิบดีดำรงตำแหน่งได้แค่ 2 วาระของ 5 ปีเท่านั้น

ดังนั้น ถือเป็นเรื่องปกติ เพราะเขายึดหลักการที่ว่า การดำรงตำแหน่งยาวนานเกินไป จะเกิดการผูกขาดอำนาจทางการเมืองจนกลายเป็นเผด็จการในที่สุด ซึ่งไม่ว่าอย่างไร การกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งก็ถูกบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว

แน่นอนว่า เพื่อไทยพร้อมเล่นทุกกติกา เพื่อไทยไม่เคยกลัว แต่ประชาชนเขากลัวค่ะ
ประชาชนเขาไม่ได้กลัวประยุทธ์นะคะ แต่เขากลัว “ประยุทธ์อาจจะเล่นไม่ซื่อ” เพราะในปี 2566 นี้ประชาชนต่างมีความหวัง ใจจดใจจ่อที่จะใช้บัตรเลือกตั้งเพื่อเปลี่ยนรัฐบาล แต่พอฝ่ายที่สนับสนุนกำลังเล่นอะไรตุกติกอีก ประชาชนเขาย่อมกลัวว่าคะแนนเสียงของเขาจะถูกบิดเบือนจากกลไกต่างๆ ซ้ำรอยปี 2562 อีก ที่มีทั้งบัตรเขย่ง ทั้งสูตรคำนวณพิสดาร ทั้งให้ส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทั้งๆที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และอื่นๆ

ฉะนั้นหญิงว่า กฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมาย หลักการก็ต้องเป็นหลักการ สามัญสำนึกก็ต้องเป็นสามัญสำนึก การเขียนกฎหมายเพื่อทำลายฝ่ายตรงข้ามถือว่าเป็นเรื่องชั่วร้ายแล้ว แต่การแก้กฎหมายเพื่อเปิดทางให้ฝ่ายตัวเองสามารถผูกขาดอำนาจโดยที่ทำลายหลักการที่ตัวเองร่างมาเอง เป็นส่งชั่วร้ายกว่า หญิงถือว่าเป็นการกระทำที่ “ไม่มีความละอาย” และการดูแคลนประชาชนจะสะท้อนผ่านการเลือตั้งอย่างแน่นอน

#พรรคเพื่อไทย #แลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดิน