“พรรคเพื่อชาติ” ประกาศนโยบายด้านการศึกษา มุ่งผลักดันพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อความเป็นอยู่ในสังคมไทยดีขึ้น

“พรรคเพื่อชาติ” ประกาศนโยบายด้านการศึกษา มุ่งผลักดันพัฒนาการศึกษาไทย เพื่อความเป็นอยู่ในสังคมไทยดีขึ้น

วันนี้ (14 มกราคม 2566) นางสาว ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ ประกาศนโยบายด้านการศึกษา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยกล่าวว่า “พรรคเพื่อชาติ” ให้ความสำคัญกับการศึกษาที่สร้างสรรค์ และเชื่อมั่นว่า “การศึกษาที่ดี” เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ

เนื่องจากในวาระโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 นี้ “พรรคเพื่อชาติ” ขอนำเสนอ 12 นโยบายการศึกษา
สำหรับเด็ก และ เยาวชนประกอบด้วยกันดังนี้

• ผลักดันเงินเดือนอาชีวะ เทียบเท่าปริญญาตรี
ยกระดับคุณวุฒิวิชาชีพ
.
• ครูอัตราจ้างควรได้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
.
• ลดเด็กหลุดจากการศึกษาจากปัญหาเศรษฐกิจ
.
• กยศ. ปลอดดอกเบี้ย จบแล้วมีงานทำ
.
• ปฏิรูป กศน. สะสมหน่วยกิต เพิ่มโอกาส ต่อยอดสร้างอาชีพ
.
• ยกระดับความสำคัญสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ให้เป็นกลไกยืนยันความเชี่ยวชาญวิชาชีพที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองอาชีพเกิดขึ้นใหม่ในยุคปัจจุบัน
.
• ปรับโครงสร้างอาชีวะ ทั้งงบประมาณและการจัดหลักสูตร
.
• กระทรวงศึกษาหาเงินได้ ความรู้คือทุน
เน้นขายลิขสิทธิ์นวัตกรรมและสิทธิบัตรการศึกษา
.
• โรงเรียนปลอดภัย กาย ใจ ลดระบบแพ้คัดออก
ระบบที่ทำร้ายจิตใจและคุณค่าในตัวเด็ก
เพราะทุกคนมีศักยภาพ ทุกคนสามารถทำเพื่อชาติได้
ในแบบของตนเอง
.
• Family Group Day Care
สร้างพื้นที่รับฝากเลี้ยงลูกปลอดภัยประจำชุนชน
.
• ยกเลิกชุดนักเรียน ปรับโรงเรียนละเมิดกฎกระทรวง
.
และ เพิ่มคุณภาพ เพิ่มงบอาหารกลางวันทุกโรงเรียน

“พรรคเพื่อชาติ” เราเชื่อมั่นว่า
การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนประเทศให้แข็งแรง
โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังต้องเริ่มต้นจาก “การศึกษา” นางสาว ปวิศรัฐฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

ฮาย ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช
#เพื่อชาติ #พรรคเพื่อชาติ #เพื่อชาตินี้ #เพื่อชาติเพื่อโรงเรียนปลอดภัย
#เพื่อชาติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
—————————