ก้าวไกลเปิดนโยบาย ‘การศึกษาไทยไทยก้าวหน้า’ ชูเรียนฟรีจริง กำจัดอำนาจนิยมในโรงเรียน ออกแบบหลักสูตรใหม่ใน 1 ปี

ก้าวไกลเปิดนโยบาย ‘การศึกษาไทยไทยก้าวหน้า’ ชูเรียนฟรีจริง กำจัดอำนาจนิยมในโรงเรียน ออกแบบหลักสูตรใหม่ภายใน 1 ปี ส่งเสริมเรียนรู้นอกห้องเรียน

วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช กรุงเทพมหานคร (บางซื่อ) พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล แถลงเปิดนโยบาย “การศึกษาไทยก้าวหน้า” ซึ่งเป็นชุดนโยบายที่ 5 จากทั้งหมด 9 ชุดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของพรรค สร้างประเทศที่ “เท่าเทียม ก้าวทันโลก ประชาชนเป็นเจ้าของ”

พิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกลตั้งใจเปิดนโยบายการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ เพราะทุกปีเรามักคุ้นเคยกับคำขวัญวันเด็กที่ผู้ใหญ่ตั้งขึ้นเพื่อบอกว่าเด็กควรเป็นอย่างไร แต่สำหรับพรรคก้าวไกล เราต้องการพลิกแนวคิดเรื่องการศึกษา จากการศึกษาแบบอำนาจนิยม ที่สั่งให้เด็กต้องเป็นแบบที่ผู้ใหญ่เห็นว่าดี มาเป็นการศึกษาแบบโลกเสรี ที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กมีเสรีภาพในการเรียนรู้อย่างเสมอภาคและหลากหลาย การจัดกิจกรรมวันนี้ จึงต้องการให้ผู้ใหญ่ รวมถึงนักการเมือง มารับฟังเด็กเพื่อเข้าใจปัญหาของเด็กและเสนอทางออก ซึ่งเรื่องนี้ควรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวัน ไม่ใช่เฉพาะวันเด็ก

พิธากล่าวว่า เราต่างรู้ดีว่าการศึกษาที่ดีคืออะไร การศึกษาที่ดีคือการศึกษาที่ทุกคนเข้าถึงได้ไม่เหลื่อมล้ำ การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตและการใช้ชีวิต และการศึกษาที่ไม่สิ้นสุด ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต แต่หัวใจสำคัญของนโยบายการศึกษาไทยก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลคือการเน้นที่ประสิทธิภาพ เพื่อแก้ปัญหาในการศึกษาไทยที่มีมายาวนาน ไม่ว่าจะเป็น การที่เด็กไทยเรียนหนักเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่ผลการประเมินทักษะกลับตามหลังสากล การที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณสูงมากทุกปี แต่กลับไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในประเทศ เรียนฟรีก็ยังไม่ฟรีจริง หรือคุณครูที่ต้องทำงานหนัก แต่กลับหมดเวลาแต่ละวันไปกับเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการสอน

“ทางออกจึงไม่ใช่การเพิ่ม-เพิ่ม-เพิ่ม อย่างเดียว จนทำให้ความคาดหวังหรือภาระทั้งหมดไปตกอยู่ที่คนหน้างานอย่างคุณครูและผู้เรียน แต่ต้องมีการลดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปด้วย เช่น ลดอัดฉีดเนื้อหา-เพิ่มพัฒนาทักษะ ลดจำนวนชั่วโมงเรียน-เพิ่มคุณภาพของสิ่งที่เรียน ลดการบ้านการสอบ-เพิ่มวิธีการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ลดเวลาครูที่ใช้ไปกับงานที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน-เพิ่มเวลาครูในห้องเรียน ลดกฎระเบียบอำนาจนิยมที่ละเมิดสิทธิ-เพิ่มมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยผู้เรียน ทั้งหมดเพื่อเปลี่ยนจากการทำมากได้น้อย มาเป็นการทำน้อยได้มาก” พิธากล่าว

พิธากล่าวว่า นโยบายการศึกษาไทยก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลที่ประกาศในวันนี้ จึงถูกออกแบบบนพื้นฐานว่านักเรียนหนึ่งคนที่เติบโตในประเทศไทย ต้องได้รับการศึกษาที่ประกอบด้วยอย่างน้อย 6 คุณสมบัติ ได้แก่ (1) การศึกษาที่ฟรีจริง (2) การศึกษาที่ปลอดภัยไร้อำนาจนิยม (3) การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก (4) การศึกษาที่คืนครูให้ห้องเรียน คืนคุณค่าให้วิชาชีพครู (5) การศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (6) การศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียน นักเรียน-ครู-ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
โดยบรรยากาศในงานมีการจัดกิจกรรมควบคู่เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมสนุกและเรียนรู้ ในชื่องาน “วันเด็กโต” โดยจัดบูธกิจกรรมจำนวน 6 บูธ สะท้อน 6 คุณสมบัติตามนโยบายการศึกษาของพรรค เช่น กิจกรรมให้เด็กเขียนคำขวัญที่อยากบอกผู้ใหญ่ คุณสมบัติครูที่อยากให้เป็น กฎโรงเรียนที่ไม่อยากให้มี รวมถึงกิจกรรมให้ผู้ใหญ่ทดลองทำข้อสอบที่เด็กต้องเจอ
หัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า หลังจากเปิดนโยบาย “ออกแบบหลักสูตรใหม่ ภายใน 1 ปี” พรรคก้าวไกลจะเดินหน้าจัดเวิร์กชอป (workshop) เพื่อชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบการศึกษา ทั้งนักเรียน ครูผู้ปกครอง ผู้เชี่ยวชาญ มาเตรียมการร่วมร่างหลักสูตรที่อยากเห็นไว้ล่วงหน้า โดยพรรคจะเปิดนโยบายเฉพาะสำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในวันครู (16 มกราคม) ที่จะมาถึงนี้

สำหรับชุดนโยบาย “การศึกษาไทยก้าวหน้า” ของพรรคก้าวไกล แบ่งเป็น 6 ด้าน มีทั้งหมด 20 นโยบาย ได้แก่
.
“การศึกษาที่ฟรีจริง” ประกอบด้วย
1. เรียนฟรี อาหารฟรี มีรถรับส่ง
2. ทุกโรงเรียนมีงบพอ
3. โรงเรียนโปร่งใส ปราศจากทุจริต
.
“การศึกษาที่ปลอดภัย ไร้อำนาจนิยม” ประกอบด้วย
4. ส้วมสะอาด อาคารสถานที่ปลอดภัย ซึมเศร้ามีที่ปรึกษา
5. กฎโรงเรียนต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชน
6. ครูละเมิดสิทธิ พักใบประกอบทันที
7. ยกเลิกตั้งแถว ใช้เวลาอัปเดตเหตุการณ์บ้านเมือง
.
“การศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างคนให้ทันโลก” ประกอบด้วย
8. ออกแบบหลักสูตรใหม่ เน้นทักษะที่ได้ใช้จริง
9. ชั่วโมงเรียนดีมีคุณภาพ ลดคาบเรียน-การบ้าน-การสอบ
10. โรงเรียน 2 ภาษา นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้
11. เปิดข้อสอบ TCAS ย้อนหลังทั้งหมดพร้อมเฉลยทันที
.
“การศึกษาที่คืนครูให้ห้องเรียน คืนคุณค่าให้วิชาชีพครู” ประกอบด้วย
12. คืนครูให้นักเรียน เลิกนอนเวร ลดงานเอกสาร ยกเลิกพิธีรีตองในการประเมิน-รับแขก
13. นักเรียนประเมินครู ครูประเมิน ผอ.
14. งบอบรมให้ครู-โรงเรียน ตัดสินใจเองว่าจะเรียนรู้อะไร

“การศึกษาที่ไม่จำกัดอยู่ที่โรงเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประกอบด้วย
15. คูปองเปิดโลก สูงสุด 2,000 บาทต่อปี สำหรับเรียนรู้นอกห้องเรียน
16. เรียนฟรีอาชีวะถึง ปวส. จบแล้วมีงานทำ
17. แพลตฟอร์มเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนฟรีไม่จำกัด รับรองคุณวุฒิพร้อมระบบจัดหางาน
.
“การศึกษาที่ใกล้ชิดผู้เรียน นักเรียน-ครู-ผู้ปกครองมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย
18. กระจายอำนาจให้โรงเรียน เติบโตได้ภายใต้ท้องถิ่น
19. บอร์ดโรงเรียน ต้องมีตัวแทนนักเรียน
20. สภาเยาวชน มาจากการเลือกตั้ง เสนอกฎหมายไปที่สภาฯได้