“เพื่อไทย” ต้อนรับคณะจีนรมช. จีน “ระบุ” หลังโควิดดันการค้า-การลงทุนในไทยเพิ่ม

“เพื่อไทย” ต้อนรับคณะจีนรมช. จีน “ระบุ” หลังโควิดดันการค้า-การลงทุนในไทยเพิ่ม

วันนี้ (ศุกร์ 13 มกราคม 2566) ผู้แทนพรรคเพื่อไทย นำโดย นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค, นายภูมิธรรม เวชยชัย รองหัวหน้าพรรค, นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค และนางนลินี ทวีสิน ประธานคณะกรรมการต่างประเทศ และวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับการมาเยือนของคณะจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน นำโดย นายเฉิน โจว รัฐมนตรีช่วยกระทรวงวิเทศสัมพันธ์แห่งคณะกรรมการกลาง พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนและคณะ ณ ที่ทำการพรรคเพื่อไทย ชั้น 8 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

โดยนายเฉิน โจว กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ เพื่อนำคณะมาเพื่อกระชับความสัมพันธ์จีน-ไทย พร้อมชี้แจงแนวทางการนำพาจีนของประธานาธิบดีสี จิ้น ผิง ที่ประกาศไว้ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งชาติ ครั้งที่ 20 ที่กรุงปักกิ่ง เมื่อ 16 ต.ค. 2565 ซึ่งถือว่าเป็นวาระสาคัญที่ท่านสี จิ้น ผิงได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำสูงสุดของจีนต่อเนื่องเป็นวาระที่ 3 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผู้นำจีนอยู่ในตำแหน่งเกิน 2 วาระ ระยะเวลา 10 ปี ซึ่งต้องการเน้นย้ำการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างเศรษฐกิจในประเทศและระหว่างประเทศ

นายเฉิน โจว ระบุว่าตนเคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการพาณิชย์มาก่อน และเคยมาเยือนเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมชมงานโอทอปของไทย ซึ่งจีนต้องการที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจจีนไทยด้วยการส่งเสริมการค้าระหว่างกันทั้งนำเข้า ส่งออก ตลอดจนการค้าการลงทุน หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย จีน ไทยจะใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นทางด้านการค้า การลงทุนต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและเทคโนโลยี การนำเข้าสินค้าทางการเกษตรที่ดีของไทยไปจีนจะเพิ่มขึ้น นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศจะเพิ่มขึ้น ตลอดจนการแลกเปลี่ยนสินค้าผ่านทางภาคเหนือก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

ทั้งนี้ นายชลน่านได้กล่าวต้อนรับว่าพรรคเพื่อไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อการมาเยือนของคณะจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนในครั้งนี้ ที่ผ่านมาจีนได้เคยมีความสัมพันธ์อันดีกับไทยมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัฐบาลไทยรักไทย และรัฐบาลพรรคเพื่อไทยได้มีการผลักดันความร่วมมือระหว่างกันในหลายมิติจนประสบความสำเร็จสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศมาแล้วในอีก และในการเลือกตั้งที่จะมาถึง พรรคฯ มีแนวนโยบายในการสานต่อพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนในทุกด้าน โดยเน้นจะความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งจีนถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับประเทศไทยมายาวนาน เพื่อไทยมีแนวคิดผลักดันการตกลงทางการค้า เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งออกและนำเข้าระหว่างกัน การท่องเที่ยว รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศ