อดีต ส.ส.8 สมัย โผล่เปิดตัว ร่วมงาน ไทยสร้างไทย ส่งลูกชายวิศวกรรมคอม ลงสมัคร ส.ส.ยโสธร

“วิสันต์ เดชเสน”อดีตส.ส.8 สมัย โผล่เปิดตัว ร่วมงาน ไทยสร้างไทย ส่งลูกชายดีกรี นักวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ “สรวิศ เดชเสน”ลงสมัคร ส.ส.ยโสธร เผยมั่นใจ คุณหญิงสุดารัตน์ มีความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ทำงานยากสำเร็จมาแล้ว ลั่นนโยบายพรรคถือเป็นจุดแข็ง ไม่ขายฝัน ทำได้จริงในสามปี

นายวิสันต์ เดชเสน อดีตส.ส.8 สมัยของจังหวัดยโสธร ประกาศตัวร่วมทำงานกับพรรคไทยสร้างไทย โดยส่ง ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน นายสรวิศ เดชเสน เป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ยโสธร โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ร่วมแสดงความยินดี

สำหรับนายสรวิศ จบการศึกษาด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ด้านนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้า รวมถึงยังมีประสบการณ์เคยเป็นวิศวกรด้านซอฟต์แวร์ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในระดับสูงโดยเฉพาะการพัฒนา App K Plus

การตัดสินใจมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทยของนายสรวิศ นั้นเกิดจากการผลักดันของนายวิสันต์ ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของพรรค โดยเฉพาะนโยบายที่เป็นจุดแข็ง สามารถทำได้จริงภายในสามปี ไม่ขายฝัน ไม่ต้องรอนาน ขณะเดียวกันก็มั่นใจในตัวคุณหญิงสุดารัตน์ ซึ่งเป็นคนเก่ง เป็นผู้นำที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต และทำงานยากๆสำเร็จมาแล้วมากมาย

จึงเชื่อว่าทุกนโยบายของพรรคไทยสร้างไทยที่ได้ประกาศไปแล้วจะถูกใจชาวยโสธร และทำได้สำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงตัดสินใจให้ลูกชายมาร่วมงานกับพรรคไทยสร้างไทย
โดยนายสรวิศ ได้รับมอบหมายจากพรรคให้เป็นว่าที่ผู้สมัคร เขต3 อำเภอกุดชุม, อำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ

นายสรวิศ ระบุว่า ปัญหาที่เกิดกับพี่น้องเกษตรกร พี่น้องประชาชนคนตัวเล็ก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอิสาน พรรคไทยสร้างไทย พร้อมยืนเคียงข้าง และจะไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอน จากหลักการของพรรค ที่มุ่งดูแลประชาชน ตั้งแต่เกิดจนแก่ ให้หายจน หมดหนี้ มีรายได้อย่างยั่งยืน

เช่น การพักหนี้ เติมทุน จะมีกองทุนคนตัวเล็ก สามารถกู้ได้ตั้งแต่ 5,000ถึง 50,000บาท ดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ1ต่อเดือน เพื่อใช้ในการตั้งตัว ใช้ในยามฉุกเฉิน และที่สำคัญจะใช้ในการปลดหนี้นอกระบบ ซึ่งถือเป็นเครดิตให้ประชาชน โดยเงินทุนดังกล่าวถ้ารักษาเครดิตให้ดี จะอยู่ติดตัวพี่น้องประชาชนไปตลอดชีวิต และจะเป็นหลักประกันทางด้านการเงินให้พี่น้อง

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะดูแลผู้สูงอายุ ที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ด้วยนโยบายบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท โดยมีหลักการสำคัญ คือมุ่งดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้แข็งแรง มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย และจะเป็นการลดภาระ ลดความกังวลของลูกหลาน ทำให้มีเงินตั้งตัวได้เร็วขึ้น ไม่ต้องแบกค่าใช้จ่ายของผู้สูงอายุในครอบครัว และที่สำคัญยังเป็นการกระจายรายได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้เกิดการหมุนเวียน ฟื้นฟูสังคม ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้กลับมาเข้มแข็งรวดเร็วยั่งยืนอีกครั้ง ///