สมชัย จี้ กกต.จับตา‘ประยุทธ์’ ดีเดย์เข้า รทสช. 9 ม.ค.นี้ หวั่นผิดกม.เลือกตั้ง

วันที่ 7 ม.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายพรรคเสรีรวมไทย (สร.) โพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แคนดิเดตนายกฯ ของพรรครวมไทยสร้างชาติ จะถือฤกษ์วันที่ 9 ม.ค. 66 สมัครเป็นสมาชิกพรรค โดยระบุว่า “กกต. อย่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ หากมีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง”

1. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เอาเวลาราชการ ไปใช้ประโยชน์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง เช่น ออกจากที่ทำงานก่อน 16.30 น. เพื่อเดินทางไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคแบบเอิกเกริกหวังผลในทางหาเสียง (ผิดประกาศ กกต. เรื่องแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วง 180 วัน ข้อ 2.3)

2. ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ใช้ทรัพยากรของรัฐเพื่อสนับสนุนในการหาเสียงของตน เช่น ใช้รถหลวง น้ำมันหลวง ตำรวจนำ การขอเปิดเส้นทางจราจรพิเศษ การรักษาความปลอดภัยที่มากเกินความจำเป็น ถือเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ กระทำการที่เป็นคุณแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง (ผิดประกาศ กกต. เรื่องแนวทางปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วง 180 วัน ข้อ 2.3)

3. มีการจ่ายค่าพาหนะ จัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม แก่ประชาชนผู้มาฟังการปราศรัย โดยบุคคลดังกล่าวไม่ใช่สมาชิกพรรค ไม่ใช่ผู้ช่วยหาเสียง ไม่ใช่เป็นการจัดประชุมสมาชิก ถือเป็นการแจกเงิน ให้ทรัพย์สินอันอาจคำนวณเป็นเงินแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงเพื่อลงคะแนนให้แก่ตนหรือพรรค (ผิด พ.ร.ป. ส.ส. มาตรา 73 (1))

4. กกต.เมื่อทราบแล้ว ควรส่งเจ้าหน้าที่ไปเก็บข้อมูล นับแต่เวลาการออกจากทำเนียบ เส้นทาง วิธีการเดินทาง การจัดประชุม ค่าใช้จ่ายที่ใช้ แอบสัมภาษณ์ผู้มาร่วมงานถึงการได้รับประโยชน์ บันทึกภาพการประชุมและการจัดเลี้ยง หากทราบแล้วยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ถือว่า กกต. เลขาธิการ และ ผอ.กกต. กทม. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (ผิด ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และผิดจริยธรรม ในเรื่องการไม่ปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถ ยื่น ปปช. เพื่อส่งศาลฎีกา เพื่อถอดถอนได้)