แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง “พระองค์ภา” ทรงพระประชวร

แถลงการณ์ สำนักพระราชวัง

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ความว่า

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 18.20 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัข ทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10-19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ณ สนามฝึกกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง จากนั้น ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


สำหรับการแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP “Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022” (TWD 2022) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดขึ้น ณ สนามฝึกสุนัข กองพันสุนัขทหาร (พัน.สท.) และพื้นที่ ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก (ศสท.กส.ทบ.) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 10-18 ธ.ค. 65

โดยมีวัตถุประสงค์การแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล IGP เพื่อพัฒนาทักษะนักกีฬา และสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากล เชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาในระดับโลก เป็นการยกระดับการแข่งขันภายในประเทศไทย ให้มีมาตรฐาน

อีกทั้งเตรียมตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทย ในการเข้าแข่งขันระดับชาติหรือนานาซาติ ในโอกาสต่อไป และพัฒนากิจการสุนัขทหารที่ เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ทั้งนี้ ได้เชิญนักกีฬาและกรรมการตัดสินตามมาตรฐานสากล IGP จากยุโรปร่วมกิจกรรมการแข่งขัน