ทัพเรือ ยัน ยังไม่ได้ซื้อเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีน ย้ำ ใช้งบฯคุ้ม-ตรวจสอบได้

ทร. เร่งหารือจีนกรณีเครื่องยนต์เรือดำน้ำ ยันยังไม่ได้มีการตกลงใจ ย้ำ ยุทโธปกรณ์จะต้องจัดหาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พล.ร.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2565 กองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะ ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือดำน้ำ ได้เชิญผู้แทนบริษัท CSOC บริษัทผู้ผลิต และผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สาธารณรัฐประชาชนจีน/กรุงเทพฯ ในฐานะผู้แทนรัฐบาลจีน เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ในโครงการจัดหาเรือดำน้ำ แบบ S26T ของกองทัพเรือ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. บริษัท CSOC ได้เสนอข้อมูลทางเทคนิคเรื่องขีดความสามารถและสมรรถนะของเครื่องยนต์ฯ รุ่น CHD620 ให้ กองทัพเรือ พิจารณาเพิ่มเติม โดย กองทัพเรือ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ กองทัพเรือ ยังมิได้ตกลงใจในการตอบรับหรือปฏิเสธการใช้เครื่องยนต์ฯ ดังกล่าว โดยกองทัพเรือ มีความจำเป็นที่จะต้องจัดส่งคณะผู้แทนไปเข้าร่วมการทดสอบทดลอง ณ โรงงานผู้ผลิตที่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพิ่มเติม ในระหว่างเดือน มกราคม ถึงเดือนเมษายน 2566

2. นอกจากนั้น กองทัพเรือ ยังกำหนดความต้องการว่า เครื่องยนต์ฯ ที่บริษัทเสนอ จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานทางทหารจากกองทัพเรือจีน ซึ่งเป็นกองทัพเรือของประเทศผู้ผลิต โดยกระบวนการดังกล่าว จะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2566 จากนั้น กองทัพเรือ จะได้รวบรวมข้อพิจารณาเพื่อเสนอต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐบาล เพื่อทราบต่อไป

โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า “กองทัพเรือขอยืนยันต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้ง ว่างบประมาณที่กองทัพเรือได้รับจะถูกใช้อย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ แม้โครงการจัดหาเรือดำน้ำอาจจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ดีที่สุด และขอยืนยันว่าทุกโครงการที่กองทัพเรือดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ตามนโยบายของ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในการเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ The Trusted Navy”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ซื้อเรือดำน้ำไม่ตรงสัญญา! ไทยชาติแรกในโลก ใช้เครื่องยนต์จีน ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อน