“สุดารัตน์” ยืนยัน “ไทยสร้างไทย”ไปต่อ! ไม่มียุบรวมพรรค แต่ไม่ปิดกั้นพร้อมต้อนรับ หากมีแนวคิด อุดมการณ์เดียวกัน

“สุดารัตน์” ยืนยัน “ไทยสร้างไทย”ไปต่อ ไม่มีการยุบรวมพรรค แต่ไม่ปิดกั้นพร้อมต้อนรับ หากมีแนวคิด อุดมการณ์เดียวกันกับพรรค ที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ยอมรับเคยคุยกับ “สมคิด” แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดใด

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงกรณีการรวมพรรค และการย้ายพรรคของส.ส.ว่า พรรคไทยสร้างไทย ยืนยันจะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งครบทั้ง 400 เขตในนามพรรคไทยสร้างไทยอย่างแน่นอน แต่ไม่ได้ปิดกั้นหากมีพรรคการเมือง หรือนักการเมืองย้ายเข้ามายังพรรคไทยสร้างไทย

แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องมีแนวคิด และอุดมการณ์เดียวกันกับพรรคไทยสร้างไทย ที่จะเป็นสถาบันทางการเมือง โดยมีประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง มีจุดยืนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข ไม่สนับสนุนอำนาจเผด็จการ

และต้องมีแนวคิด 3 สร้าง คือ สร้างพลังอำนาจให้ประชาชน มุ่งสร้างรายได้ให้ประชาชน และสร้างความสุข ดูแลคุณภาพชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะเรียนฟรีอย่างทีคุณภาพจนจบปริญญาตรี และระบบบำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาท ซึ่งหากใครมีความคิดตรงกัน พรรคไทยสร้างไทย ก็มีความยินดีที่จะต้อนรับ เพื่อมาร่วมสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดร่วมกัน

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังได้กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยว่า ได้เคยมีการพูดคุยกัน แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดใด