อ่าน4 เหตุผล และตอบข้อสงสัย ปมนโยบาย ค่าแรงขั้นต่ำ 600 บาท พรรคเพื่อไทย ทำได้จริง?

ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย โพสต์อธิบาย ค่าแรง 600 บาท อีกหนึ่งเครื่องยืนยันความสำเร็จของวิสัยทัศน์ 2570 ของพรรคเพื่อไทย

“คิดใหญ่ ทำเป็น เพื่อไทยทุกคน”

1. ค่าแรง 600 บาท กับ ปี 2570 เหมาะไหม ทำได้หรือไม่? คำตอบสำหรับคำถามนี้ ต้องตอบให้ได้ก่อนว่าวิสัยทัศน์ของผู้พูดว่ามองประเทศไทยในอีก 5 ปีมีหน้าตาเป็นแบบไหน หากมองยังไทยเป็นผู้รับจ้างผลิต เป็นเกษตรกรรมขั้นพื้นฐาน เป็นการท่องเที่ยวราคาถูก เป็นการผลิตที่ใช้แต่แรงงานไร้ฝีมือ ค่าแรง 600 บาท คงเป็นสิ่งที่เพ้อฝันและทำไมได้ แต่นั่นไม่ใช่วิธีคิดของพรรคเพื่อไทย ไม่ใช่วิสัยทัศน์ของหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย ในอีก 5 ปีข้างหน้า ภายใต้รัฐบาลเพื่อไทย ไทยจะยกระดับการผลิตไปอีกขั้น จากผู้ผลิตตามคำสั่งต่างชาติจะการเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ภาคการเกษตรตามยถากรรมจะพลิกเป็นการเกษตรที่กำหนดรู้รายได้ล่วงหน้าจากการตลาดนำการผลิต ภาคบริการชั้นสูงที่ยกระดับรายได้ต่อหัว ต่อไปนี้ไทยจะดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติด้วยเศรษฐกิจศักยภาพสูง ด้วยแรงงานศักยภาพสูง ไม่ใช่ด้วยแรงงานทักษะต่ำราคาถูกอีกต่อไป นี่คือวิสัยทัศน์ของเราในอีก 5 ปี นี่คือเหตุผลทำไมเราจึงกล้าประกาศค่าแรง 600 บาท

2. ค่าแรง 600 บาท คิดจากอะไร? 3 องค์ประกอบ ของค่าแรง คือ การโตของเศรษฐกิจ ผลิตภาพแรงงาน และเงินเฟ้อ ค่าแรงต้องถูกปรับอย่างสม่ำเสมอตามปัจจัยเหล่านี้ แต่ 20 ปีที่ผ่านมา ค่าแรงไทยต่ำและเกาะอยู่กับเงินเฟ้อและผลิตภาพแรงงาน แต่โตไม่ทัน GDP หมายถึงรายได้ของประเทศโตเร็วกว่ารายได้ของแรงงาน ตรงนี้สำคัญ นั่นหมายถึงรายได้นายจ้างโตเร็วกว่าลูกจ้าง และนี่คือปัญหา คือสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไข และเราตั้งเป้า GDP ต่อจากนี้จะโตปีละ 5% นั่นหมายถึงถ้าไม่เร่งแก้ไข ช่องว่างจะระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะยิ่งกว้าง

3. ค่าแรง 600 บาท กับนายจ้าง? นายจ้างกับลูกจ้างคือขาซ้ายและขาขวาของเศรษฐกิจ ต้องเดินไปคู่กัน ปรับค่าแรงขั้นต่ำ พรรคเพื่อไทยจะทำควบคู่กับการลดภาระนายจ้าง และเราจะมีนโยบายที่เป็นแพคเกจสำหรับภาคเอกชน จริงอยู่ที่ค่าแรงคือต้นทุนนายจ้าง แต่ต้นทุนการผลิตอื่นสามารถลดได้ ทั้งในเรื่องของภาษีและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งการผลักในเศรษฐกิจขยายตัว จากนโยบายทั้งหมดของพรรคเพื่อไทย และในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปรับค่าแรง ผนวกกับการลดภาระผู้ประกอบการผ่านการลดภาษีนิติบุคคล รัฐบาลยิ่งลักษณ์จึงสามารถ 1.เพิ่มค่าแรง 2.ลดอัตราภาษีแต่รายได้ภาษีเพิ่ม และ 3. GDP ขยายตัวสูง นี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าขึ้นค่าแรงโดยเศรษฐกิจยังโต เอกชนเฟื่องฟู นั้นทำได้ และเราเคยทำมาแล้ว และเรากำลังจะทำอีกครั้ง

4. ค่าแรง 600 บาท เร่งเงินให้หมุนเร็ว ปัจจุบันภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ เม็ดเงินในประเทศหมุนช้าที่สุดในรอบ 20 ปี ประเทศไทยจำเป็นต้องเพิ่มความเร็วของการหมุนของเงินในระบบเศรษฐกิจ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นของแรงงานเป็นหนึ่งในคำตอบที่สำคัญ เราจำเป็นต้องสร้างรายได้ในชนะภาระหนี้ ทั้งนี้ในช่วง รัฐบาล ดร.ทักษิณ เศรษฐกิจที่ขยายตัวสูงด้วยเม็ดเงินที่หมุนเร็ว เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เงินเปลี่ยนมือเร็ว เงินหมุนเร็ว กว่าในรัฐบาลปัจจุบันเกือบ 40% นี่คือตัวเลขที่สำคัญ และการทำให้เงินหมุนมาก หมุนเร็ว จำเป็นอย่างยิ่งที่เงินและรายได้ต้องถูกสร้างให้ถูกที่ หนึ่งในที่ที่ทำให้เงินหมุนเร็วได้ นั่นคือผู้มีรายได้น้อย และแรงงานก็เป็นหนึ่งในนั้น