‘สมชัย’ เผยทาง ส่ง 2 ลุงกลับบ้านอย่างสมบูรณ์ ผ่านสูตรหาร100

จากกรณีที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 วินิจฉัยว่า ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตราขึ้นถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 132 และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 25 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อมาตรา 93 และมาตรา 94 โดยมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 วินิจฉัยว่า ร่างฉบับดังกล่าว มาตรา 26 ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 93 และมาตรา 94

ล่าสุด (1 ธ.ค.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้โพสต์ข้อเขียน เรื่อง “ผลการเลือกตั้ง หลังหารร้อย” วิเคราะห์ความน่าจะเป็นทางการเมือง หลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสูตรหาร 100 ไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่า

1. สภาผู้แทนราษฏร จะเหลือพรรคการเมือง ประมาณไม่เกิน 10 พรรค

2. พรรคอันดับหนึ่ง อาจมี ส.ส. ในสภา ถึงร้อยละ 40-55 ของจำนวน ส.ส.ทั้งหมด

3. พรรคอันดับสอง จะมี ส.ส. น้อยกว่าพรรคแรกกว่าครึ่ง

4. พรรคอันดับหนึ่ง สามารถเลือกจับมือกับทุกพรรคที่เหลือ ยกเว้นบางพรรคที่ประชาชนผู้สนับสนุนพรรคไม่ประสงค์จะให้จับมือด้วย

5. ด้วยกติกา ที่ให้ ส.ว.มาร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี เราจึงอาจเห็นการร่วมจับมือจัดตั้งรัฐบาลให้เกิน 375 เสียง เพื่อเอา ส.ว.ออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

6. หากพรรคลุง 2 พรรค รวมกันได้ต่ำกว่า 125 เสียง จะเป็นการส่งลุงกลับบ้านที่สมบูรณ์แบบ