อ่านเหตุผลที่ ประชาธิปัตย์ อยากปรับ ครม.

ราเมศ เผย จุรินทร์ ยึดหลักการ หวังปรับ ครม “นริศ”สานต่อสิทธิที่ดินทำกิน

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงกรณีที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีว่า

ในส่วนของพรรคได้ยึดหลักการในการปรับคณะรัฐมนตรี เมื่อมีรัฐมนตรีในส่วนของพรรคว่างลงเนื่องจากมีการลาออกของนายนิพนธ์ บุญญามณี ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้มีการประชุมในส่วนของพรรคเพื่อเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทน ก็ได้มีมติเลือกนายนริศ ขำนุรักษ์ มาแทน หัวหน้าพรรคก็ได้นำชื่อส่งให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อครบถ้วนตามกระบวน
หลักการสำคัญอีกประการคือมีนโยบายที่สำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนเดิมได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของพรรค สำคัญมากที่สุดคือเรื่องสิทธิในที่ดินทำกินของประชาชน
ในส่วนของพรรคตั้งใจที่จะให้รัฐมนตรีที่จะมีการปรับ ครม.คือนายนริศ ขำนุรักษ์ ได้เร่งเข้าไปขับเคลื่อนผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุดในช่วงที่กำลังจะหมดวาระ หากเข้ามาทำหน้าที่ก็จะเป็นผลดีต่อประชาชนเป็นอย่างมาก
นายราเมศ กล่าวต่อว่า ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นนั้นคงไม่ก้าวล่วง ว่าจะมีการปรับหรือไม่ปรับ แต่หลักการต้องแยกออกจากกันไม่เช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคอื่นได้ แต่ทั้งหมดเชื่อว่านายกรัฐมนตรีทราบหลักการและข้อเท็จจริงแล้ว ในส่วนของพรรค นายนริศ ขำนุรักษ์ พร้อมเข้าทำหน้าที่เพื่อทำประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศ