รมว.สุชาติ รับข้อสั่งการ นายก เร่งเยียวยาครอบครัวผู้ประกันตนเเสียชีวิตเหตุกราดยิงที่หนองบัวลำภู

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีเหตุกราดยิงภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู จนทำให้มีผู้เสียชีวิต 37 เป็นเด็ก 24 ราย ผู้ใหญ่ 13 ราย ผู้บาดเจ็บ 10 ราย ว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้น ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สั่งการให้กระทรวงแรงงานเร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์และเยียวยาแก่ครอบครัวผู้สูญเสีย ผมได้ขานรับข้อสั่งการดังกล่าว โดยให้ สำนักงานประกันสังคม จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทน ดังนี้ ผู้ประกันตนที่เสียชีวิตจำนวน 2 ราย รายแรก
นายสันติ ประทุมชัย เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เสียชีวิตจากการทำงาน จะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีตาย 120 เดือน จำนวนเงิน 1,078,560 บาท และเงินสมทบกรณีชราภาพ 63 งวดเดือน จำนวนเงิน 35,226 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,163,786 บาท รายที่ 2 นายวีรชน บุญวิเทียน เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์ เสียชีวิตจากการทำงาน จะได้รับสิทธิจากกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินค่าทำศพ 50,000 บาท เงินทดแทนกรณีตาย 120 เดือน จำนวนเงิน 1,035,720 บาท และเงินสมทบกรณีชราภาพ 88 งวดเดือน จำนวนเงิน 48,525 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,134,245 บาท

นอกจากนี้ มีผู้เสียชีวิตที่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมีเงินสมทบกรณีชราภาพ (กองทุนประกันสังคม) อีกจำนวน 5 ราย คือ นายวงศ์ธวัช มูลโต เคยเป็นผู้ประกันตนปี 2547 มีเงินสมทบกรณีชราภาพ 199 บาท นายศักดิ์สิทธิ์ รักษาพล มีเงินสมทบกรณีชราภาพ 147 งวด 64,083 บาท นางเพชรนภา สาระสิทธิ์ มีเงินสมทบกรณีชราภาพ 32,166 บาท นายวรัญชัย ประภาสพงษ์ มีเงินสมทบกรณีชราภาพ 34 งวด 25,277 บาท นายปัญญา คำราบ ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ มีเงินสมทบกรณีชราภาพ 5,799 บาท โดยสำนักงานประกันสังคม จ่ายสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ให้กับลูกจ้าง/ผู้ประกันตน จำนวน 7 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,425,555 บาท
“ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อเหตุการณ์ในครั้งนี้ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้ง 5 หน่วย ได้ผนึกกำลังลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนบ้านเพื่อปลอบขวัญฟื้นฟูสภาพจิตใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งการช่วยเหลือโดยเฉพาะหางานให้ทำ ฝึกอาชีพเสริม ตามความต้องการของแต่ละครอบครัวอีกด้วย” นายสุชาติ กล่าวท้ายสุด