กกต. คุยสื่อ เรื่องรายงานผลเลือกตั้งปี 66 ชี้ที่ผ่านมา จนท.ทำงานล้าจนผิดพลาด เจอบัตรเขย่ง

กกต. คุยสื่อ เรื่องรายงานผลเลือกตั้งปี 66 ชี้ที่ผ่านมา จนท.ทำงานเหนื่อยล้า จนผิดพลาด พบบัตรเขย่ง ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก

 

วันที่ 7 ต.ค. 2565 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ร่วมหารือกับสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัล และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ เกี่ยวกับการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อย่างไม่เป็นทางการ สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปกรณีสภาครบวาระในปี 2566 เพื่อให้ร่วมกันการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งให้ประชาชนรับรู้ด้วยความถูกต้องและเป็นไปด้วยความรวดเร็วครอบคลุมทุกกกลุ่มเป้าหมาย

นายแสวง กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา มีบทเรียนการรายงานคะแนนผิดพลาด ยอมรับว่ามีพรรคการเมืองจำนวนมาก และรายชื่อพรรคก็ใกล้เคียงกัน ทำให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทำงานมาตลอดทั้งวันเกิดความเหนื่อยล้า จึงเกิดความผิดพลาด โดยพบบัตรเขย่ง 39 หน่วยจาก 90,000 กว่าหน่วย ครั้งนี้จึงไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก

ขณะเดียวกัน สำนักงานก็ต้องการให้มีการตรวจสอบให้ความถูกต้อง เพราะครั้งนี้มีเกือบแสนหน่วย โดยการรายงานผลในทุกครึ่งชั่วโมง ถือว่าไม่ช้า ปีที่ผ่านมาที่รายงานข้ามวัน เพราะเกิดความผิดพลาด

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเร็วขึ้นได้ แต่ต้องซักซ้อมกับทางเขตให้ดี ส่วนหน่วยเลือกตั้งนั้น จะต้องมีการสำรวจข้อมูลใหม่อีกครั้ง เพราะที่ผ่านมามีสถานการณ์โควิด-19 จึงต้องจัดหน่วยเพิ่มขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ยอมรับว่าขณะนี้ภาพรวมยังไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องรอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน