สปสช.เปิด 4 ช่อง ให้บัตรทอง 9 รพ.เอกชนถูกเลิกสัญญา เลือกใหม่ เริ่ม! 10 ต.ค.นี้

สปสช.เปิด 4 ช่อง ให้บัตรทอง 9 รพ.เอกชนถูกเลิกสัญญา เลือกใหม่ เริ่ม! 10 ต.ค.นี้

วันนี้ (6 ตุลาคม 2565) พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า สปสช.จะเริ่มเปิดให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2.3 แสนราย ที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกสัญญาระหว่าง สปสช.กับโรงพยาบาล (รพ.) เอกชน 9 แห่ง เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลประจำแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

พญ.ลลิตยา กล่าวว่า ประชาชนสามารถทยอยเลือกหน่วยบริการได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1.แอพพลิเคชัน สปสช. เลือกเมนูลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการ 2.ไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso เลือกเมนู เปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง และ 3. สายด่วน สปสช. โทร.1330 นอกจากนี้ หากผู้ใช้สิทธิไม่สะดวกลงทะเบียนผ่านช่องทางข้างต้น สามารถมาลงทะเบียนเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการของ สปสช. ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. โดยผู้ใช้สิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการใกล้บ้านได้ที่เว็บไซต์ สปสช. http://mscup.nhso.go.th/mastercup/

“ประชาชนผู้ใช้สิทธิสามารถใช้เวลาตรวจสอบและเลือกเฟ้นหาหน่วยบริการที่ถูกใจได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องรีบร้อนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจำ เพราะ สปสช.ได้เตรียมหน่วยบริการปฐมภูมิในกรุงเทพฯ ไว้อย่างเพียงพอมากกว่า 700 แห่ง และผู้ใช้สิทธิบัตรทองที่เคยลงทะเบียนหน่วยบริการประจำกับ รพ.เอกชน ที่ถูกยกเลิกสัญญาไปนั้น มี 7 แห่ง ที่เป็นหน่วยบริการระดับปฐมภูมิและประจำได้แก่ รพ.ประชาพัฒน์, รพ.นวมินทร์, รพ.เพชรเวช, รพ.ผู้สูงอายุกล้วยน้ำไท 2, รพ.แพทย์ปัญญา, รพ.บางมด และ รพ.กล้วยน้ำไท” พญ.ลลิตยา กล่าว

ทั้งนี้ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า หลังจากถูกยกเลิกสัญญา ประชาชนกลุ่มนี้จะมีสถานะเป็น “สิทธิว่าง” กล่าวคือ เป็นสิทธิ VIP ที่ระหว่างนี้ หากเจ็บป่วยสามารถไปรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายของ สปสช. ที่ไหนก็ได้ ทั้งคลินิกชุมชนอบอุ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือสถานพยาบาลอื่นๆ ในระบบ เช่น คลินิกเวชกรรม คลินิกการพยาบาล ร้านยา ฯลฯ โดยตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายได้ที่ที่ https://map.nostramap.com/NostraMap/ หรือแอพพ์ฯ NOSTRA Map โดยกดเข้าไปดูชั้นข้อมูลที่ระบุว่า สถานพยาบาลในระบบ สปสช. ซึ่งหากผู้ใช้สิทธิได้ไปรับบริการแล้วเกิดความประทับใจถึงค่อยลงทะเบียนเป็นหน่วยบริการประจำก็ได้

“หรือหากท่านสุขภาพยังแข็งแรงดี ไม่เคยเจ็บป่วยแต่อยากลงทะเบียนหน่วยบริการประจำเตรียมพร้อมไว้ ขอแนะนำให้ท่านเลือกลงทะเบียนที่หน่วยบริการใกล้บ้านก่อนเพื่อความสะดวกในการไปรับบริการ แต่หากท่านไปรับบริการแล้วไม่ประทับใจหรืออยากเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ท่านสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลัง โดย สปสช. เปิดให้ท่านย้ายหน่วยบริการประจำได้ตลอดเวลา เป็นจำนวน 4 ครั้งต่อปี” พญ.ลลิตยา กล่าว

อนึ่ง ในส่วนของผู้ใช้สิทธิที่เดิมมี 9 รพ.เอกชน เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อนั้น ทาง สปสช.ได้หารือกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) และกรมการแพทย์ ได้ข้อสรุปว่าในช่วงระยะเวลา 3 เดือนต่อจากนี้ จะจัดหาหน่วยบริการหรือ รพ.รับส่งต่อให้เป็นการชั่วคราว เมื่อได้หน่วยบริการรับส่งต่อแห่งใหม่แล้วจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ หน่วยบริการรับส่งต่อชั่วคราวในขณะนี้ มีดังนี้

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.มเหสักข์ เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.เลิดสิน และ รพ.ตากสิน

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.กล้วยน้ำไท เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ,

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.บางนา 1 เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.เดอะซีพลัส 

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.นวมินทร์ เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.นพรัตน์ราชธานี

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.เพชรเวช เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.คลองตัน และ รพ.กลาง

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.ประชาพัฒน์ เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.ไอเอ็มเอช ธนบุรี

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.แพทย์ปัญญา เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.สิรินธร รพ.ราชวิถี รพ.กลาง และ รพ.เดอะซีพลัส 

ผู้มีสิทธิบัตรทองที่เคยมี รพ.บางมด เป็น รพ.รับส่งต่อ จะเปลี่ยนเป็น รพ.ราชพิพัฒน์

ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวจาก 9 รพ.เอกชนนี้ไปรับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นที่มีศักยภาพสูงกว่า ยังคงไปรับการรักษาได้ตามปกติโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวแต่อย่างใด