ส.อ.ท. ประเมินน้ำท่วมเสียหายกว่า 1 หมื่นลบ. ผวาซ้ำรอยปี’54

ส.อ.ท. ประเมินน้ำท่วมเสียหายกว่า 1 หมื่นลบ. ผวาซ้ำรอยปี’54

 

นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วม ปี 2565 ในช่วงที่ผ่านมา ภาคเอกชนมีความห่วงใยในพื้นที่โซนเมืองในหลายจังหวัด ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจกระทบต่อความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของประชาชน ขณะที่ภาคการเกษตรได้ผลกระทบบ้างในพื้นที่เพาะปลูกข้าว แต่ภาพรวมยังไม่กระทบภาพรวมเศรษฐกิจมากนัก โดยคาดการณ์ความเสียหายจากวิกฤตน้ำท่วมรวมทั้งประเทศ ประมาณ 5,000 – 10,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เรามีการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะปีนี้ถือเป็นปีที่มีน้ำมาก ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดภาพซ้ำรอยในปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้น

โดยจากการติดตามข้อมูลปริมาณขณะนี้ เขื่อนหลักๆ ยังสามารถสำรองน้ำได้อีก 20% รวมถึงเราเห็นผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมมาแล้ว ก็มีการเตรียมรับมือเป็นอย่างดี ทั้งเครื่องสูบน้ำ กระสอบทรายต่างๆ จึงหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าติดตามและเตรียมรับมือสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยคาดการณ์ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในระยะถัดไป จะไม่เป็นเหมือนปี 2554 แต่เป็นการท่วมในบางพื้นที่เป็นหลัก สิ่งสำคัญคือ หากเกิดน้ำท่วมแล้ว จะต้องเร่งทำให้ระดับน้ำลดลงเร็วที่สุด ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก

 

“ปัญหาน้ำมันที่เกิดขึ้นในตอนนี้ หากท่วมแล้วอยู่นาน หรือหากท่วมในฤดูกาลเก็บเกี่ยว จะส่งผลกระทบต่อภาคครัวเรือน โดยเฉพาะเกษตรกรสูงมาก ทำให้รัฐบาลต้องมีมาตรการรองรับเพื่อช่วยเยียวยาและฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งหวังว่าวิกฤตน้ำท่วมในตอนนี้จะไม่ได้อยู่นาน มาแล้วก็ไปเหมือนที่เผชิญในทุกปี โดยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศจะหมุนเวียนในลักษณะน้ำท่วม พอน้ำเริ่มลดลง เราจะเจอภัยแล้งต่อ จึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐในการเตรียมเงินทุนช่วยสนับสนุนและลดผลกระทบที่เกิดขึ้น” นายเกรียงไกร กล่าว