‘ไทยสร้างไทย ชัยนาท’ วอนรัฐเร่งลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจริงจัง ไม่สร้างภาพแล้วหายหน้า

ไทยสร้างไทย ชัยนาท วอนภาครัฐเร่งลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย พื้นที่ภาคกลาง หลังมวลน้ำเหนือ ทำบ้านเรือน ไร่นา เสียหายหนัก ขอเข้ามาดูแลจริงจัง ไม่สร้างภาพแล้วหายหน้า

 

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ดร.สนั่น ทองปาน ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต1จ.ชัยนาท พรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดชัยนาท ว่าปีนี้น้ำมาเร็วและมาแรงโดยเฉพาะมวลน้ำจากทางภาคเหนือ จึงทำให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมขังมาแล้วหลายวัน ทั้งพื้นที่อำเภอสรรพยาในหลายตำบล อำเภอเมืองหลายตำบล อำเภอมโนรมย์อีกหลายตำบลเช่นกัน รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดในภาคกลางด้วย

แม้จะผ่านมาหลายวันแต่พี่น้องประชาชนยังคงเก็บข้าวของและเคลื่อนย้ายสิ่งของจำเป็นต่างๆไปไว้ที่สูงและที่ปลอดภัย ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากกระแสน้ำท่วมทั้งพื้นที่ไร่นาและตัวบ้านเรือนได้รับความเสียหายอย่างมาก เช่นเดียวกับพืชผลทางการเกษตรเสียหายทั้งหมด ขณะเดียวกันภาครัฐยังไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่จึงอยากให้ระดมสัพพะกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างจริงจัง อย่าเข้ามาเพียงแค่สร้างภาพแล้วหายหน้า และขอวิงวอนให้นำสิ่งของจำเป็นถุงยังชีพกระสอบทราย เข้ามาช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วย

นอกจากนี้ในระยะยาวอยากให้มีแผนป้องกันน้ำท่วมภาครัฐต้องไม่แก้ไขปัญหาอุทกภัยแบบเฉพาะหน้าแต่ต้องมีแผนระยะยาวโดยเฉพาะการวางแผนสร้างเขื่อนกั้นน้ำในจุดที่จำเป็นป้องกันน้ำล้นตลิ่ง น้ำเข้าท่วมที่อยู่อาศัย