“เลิศศักดิ์” ชี้ “ประยุทธ์” อยู่ต่อ ยิ่งรวบอำนาจ การกระจายอำนาจไม่เกิด

“เลิศศักดิ์” ชี้ “ประยุทธ์” อยู่ต่อ ยิ่งรวบอำนาจ การกระจายอำนาจไม่เกิด

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเลย กรรมการบริหารและคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ภายหลังจากคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญให้นายกประยุทธ์ ยังคงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี เป็นไปตามความต้องการของพล.อ ประยุทธ์ ที่มุ่งหวังที่จะแสวงหาอำนาจ และรักษาอำนาจให้ได้นานที่สุด ทั้งๆที่ตลอดระยะเวลา 8 ปีบนตำแหน่งนายก ชาวบ้านประจักษ์ชัดถึงผลงาน และความสมารถของผู้นำประเทศคนนี้เป็นอย่างดี ประเทศเต็มไปด้วยปัญหา เศรษฐกิจตกต่ำ หนี้เพิ่ม เงินไม่พอใช้ ระบบการเมืองพิกลพิการ

กลยุทธ์ 3 แกนที่ประกาศจะพลิกฟื้นประเทศ เพิ่งจะมาประกาศทั้งที่มีเวลาถึง 8 ปี จึงเป็น 8 ปีที่สูญเปล่า ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำเพิ่มสูงขึ้น คำมั่นสัญญาที่เขียนแนวทางการปฎิรูปประเทศทุกด้านไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ การศึกษา และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการกระจายอำนาจ 8 ปีที่พล.อ ประยุทธ์ ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นรัฐราชการรวมศูนย์

เพื่อให้ช่วงเวลาที่เหลือในการบริหารประเทศเกิดประโยชน์ต่อการกระจายอำนาจ จึงขอเรียกร้องให้พล.อ ประยุทธ์ ดำเนินการเรื่องกระจายอำนาจสำคัญ 2 เรื่องสำคัญดังนี้

1. เร่งรัดกระบวนการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8/2560 เรื่องการขับเคลื่อนการปฎิรูปการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ซึ่งเป็นคำสั่งที่ออกตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูยฉบับชั่วคราว พศ 2557 เป็นการรวบอำนาจการบริหารงานบุคคลไปไว้ที่ส่วนกลาง ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการคัดสรรผู้บริหารเข้าสู่ตำแหน่ง รวใถึงได้บุคลากรที่ไม่สอดคล้องการทำงานในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นกฎหมายที่เป็นผลพวงของเผด็จการที่เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการกระจายอำนาจ

2. เร่งรัดการยกระดับองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นเทศบาลทั้งหมด เพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีเพียงแค่ 2 ระดับคือ องค์การบริหารส่วนขจังหวัด และเทศบาล เพื่อประโยชน์ต่อวามตคล่องตัวในการทำงานภายใต้กฎหมายเดียวกัน

ทั้งสองเรื่องที่เรียกร้อง เป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากเลย หากพล.อ ประยุทธ์ มีความจริงใจ และให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจ เพื่อประโยชน์ในการบริการสาธารณะ และ