รัฐบาล หนุน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

รัฐบาล พร้อมหนุน อุตสาหกรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ก้าวหน้า ยั่งยืน สมดุล ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

 

วันที่ 4 ต.ค. 65  นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้ให้เห็นว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยมีอัตราการเติบโตอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2567 มูลค่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาท

นายอนุชา กล่าวว่า ผลสำรวจข้อมูลสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ประจำปี 2564 ที่จัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) กับ สถาบันไอเอ็มซี ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของข้อมูลรายได้และการจ้างงาน

พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 25 จากปี 2563 มูลค่ารวม 8.98 แสนล้านบาท และเมื่อพิจารณารวมกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ พบว่ามีการขยายตัวร้อยละ 14.33 หรือมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.58 ล้านล้านบาท โดยอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลเป็นอุตสาหกรรมที่ขยายตัวสูงที่สุด มีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 37 ด้วยมูลค่า 3.46 แสนล้านบาท

นายอนุชา กล่าวว่า การเข้าสู่สังคมดิจิทัลของประเทศไทย และการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงการทำงานจากระยะไกล (Work from home) ถือเป็นปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมดิจิทัลไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สถาบันไอเอ็มซี ยังได้คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมที่จะเติบโตมากที่สุดในช่วง 3 ปีจากนี้ (ปี 2565-2567) คือ บริการดิจิทัลและ Big Data อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์ ตามลำดับ โดยจะทำให้อุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัลมีสัดส่วนมากที่สุด เมื่อเทียบกับทุกพื้นที่ในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย มูลค่าอุตสาหกรรมจะสูงขึ้นถึง 6.9 แสนล้านบาทในปี 2567

นายอนุชา กล่าวว่า รัฐบาลประเมิน และเตรียมการวางแผน กำหนดนโยบายให้รองรับ ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลที่กำลังเติบโตทั้งในไทย และในกระแสโลก โดยรัฐบาลเล็งเห็นถึงช่องทาง และโอกาสทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนา สร้างโอกาสและความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยในระยะยาว พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงหนุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้า ยั่งยืน สมดุล แต่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม