เตือนคนไทย หิ้ว “ผัก-ผลไม้”เข้าญี่ปุ่น อาจติดคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน

เตือนคนไทย หิ้ว “ผัก-ผลไม้”เข้าญี่ปุ่น อาจติดคุก 3 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน ถ้าไม่มีใบรับรอบสุขอนามัยพืช

 

วันที่ 3 ต.ค. 65 รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ประกาศแจ้งเตือนผู้ที่จะเดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นที่จะนำพืช รวมถึง ผลไม้ ผัก เมล็ดธัญพืช ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ ต้นพันธุ์ และสินค้าแปรรูปที่มีวัตถุดิบจากพืชบางรายการ เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืช ของหน่วยงานอารักขาพืชของประเทศต้นทาง ซึ่งในส่วนของไทยหากผู้เดินทางจะนำพืชผักเข้าประเทศญี่ปุ่นจะต้องขอใบรับรอบสุขอนามัยจากกรมวิชาการเกษตรก่อน

รวมทั้งจะต้องเข้ารับการตรวจสินค้า บริเวณด่านตรวจพืชที่สนามบินขาเข้าของประเทศญี่ปุ่นด้วย หากฝ่าฝืนนำเข้าพืชโดยไม่รับ การตรวจนำเข้า สินค้าจะถูกทำลายและมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน

ทั้งนี้ผลไม้ไทยเกือบทุกประเภทถือเป็นสินค้าต้องห้าม ไม่สามารถนำเข้าสู่ญี่ปุ่นได้ ด้วยการบรรจุภายในกระเป๋าสัมภาระเดินทาง รวมถึงผลไม้ที่ญี่ปุ่นเปิดตลาดให้ไทยแล้ว เนื่องจากไม่เข้าข่ายตามเงื่อนไขสำหรับการส่งออก-นำเข้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น

สำหรับพืชที่ถูกทำให้แห้งหรือแช่แข็งส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช เนื่องจากไม่ได้มีวัตถุประสงค์ทางการเพาะปลูก แต่ยังต้องรับการตรวจสินค้าบริเวณด่านตรวจพืชญี่ปุ่น เช่น พริกป่น พริกไทยญี่ปุ่น เฟิร์นญี่ปุ่นแห้ง หัวไชเท้าญี่ปุ่นซอยแห้ง โสม เมล็ดบัว โป๊ยกั้ก เมล็ดกาแฟที่ไม่ผ่านการคั่ว เมล็ดทานตะวันสำหรับการบริโภค เป็นต้น

นอกจากนี้ พืชที่ถูกทำให้แห้งบางชนิด ถูกกำหนดให้ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืช เช่น เมล็ดธัญพืช ได้แก่ ข้าว, มิลเล็ต, ข้าวโพด, บัควีท, ข้าวสาลี, อื่นๆ) ,เมล็ดพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วเหลือง, ถั่วแดง, ถั่วลิสง, อื่นๆ, ไม้ เมล็ดโกโก้ มะขาม เมล็ดผักชี ดอกไม้แห้งบางส่วน สมุนไพร และเครื่องเทศ เป็นต้น