กัญจนา อำลาหน.ชาติไทยพัฒนา ลั่นมังกรคือมังกร “วราวุธ” แจงโลโก้พรรคใหม่ ปรับเข้ากับยุคสมัย

“กัญจนา” อำลาตำแหน่งหัวหน้า ชทพ. ลั่น นักการเมืองที่ดีส่งต่อสายเลือดไม่ได้ แต่มังกรคือมังกร หวังสลัดภาพท้องถิ่น มี ส.ส.ทุกภาคเหมือนยุคพ่อ พร้อมเปลี่ยนโลโก้พรรคใหม่ “วราวุธ” แจงให้เปลี่ยนเข้ากับยุคสมัย

วันที่ 3 ต.ค.ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.วิภาวดี กรุงเทพฯ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จัดการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 2 / 2565 โดยในที่ประชุมมีวาระรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของพรรคชาติไทยพัฒนาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565, พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค, เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายหลังจาก น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรค เมื่อวันที่ 20 ก.ย.65, เลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคชุดใหม่ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโลโก้พรรค

 

โดยน.ส.กัญจนา กล่าวอำลาตำแหน่งตอนหนึ่งว่า ตนพูดอยู่เสมอว่า ชทพ.เน้นการทำงานของคนสองรุ่น ทั้งรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่ อยู่ที่ว่าช่วงเวลาไหนเหมาะที่คนรุ่นไหนจะทำงานในสถานะใด คนรุ่นใหม่อาจกระฉับกระเฉง ก้าวทันเทคโนโลยีมากกว่า ส่วนรุ่นใหญ่จะมากประสบการณ์ คุณสมบัติสำคัญทั้งคู่นั้น บางเวลาเหมาะที่รุ่นใหม่จะนำ โดยมีรุ่นใหญ่ให้การส่งเสริม

ตนเข้ารับตำแหน่งหัวหน้า 26 ต.ค.61 ตอนนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของพรรค เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกที่ไม่มีพ่อบรรหาร หลายคนมองว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหน แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพรรคทำให้เราผ่านการเลือกตั้งครั้งนั้นด้วยดี แม้พลาดเป้าเรื่อง ส.ส.ไปบ้าง แต่ก็นำพาพรรคมาอยู่ในจุดที่ ส.ส.และสมาชิกทำงานได้อย่างมีศักยภาพ มีรัฐมนตรีของพรรค 2 คน และรัฐมนตรีทั้ง 2 คน ทำงานอย่างขยันขันแข็ง เป็นความภาคภูมิใจของพรรค

ความเดือดร้อนของประชาชนถ้ารับรู้ถึงรัฐมนตรีของพรรค ไม่ว่าช่องทางใด ไม่ว่า ส.ส.ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล ถ้าทำแล้วไม่ผิดกฎหมาย รัฐมนตรีเราทำให้ในทุกเรื่อง ทำงานแบบ ชทพ.

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า ตลอดเวลาเกือบ 4 ปีในฐานะหัวหน้าพรรค แม้ตนอาจจะไม่ได้เป็นข่าวมากนัก แต่อยู่ในจุดที่ทำงานเหมาะสมและพอใจ มีความสุขทุกครั้งเวลาประชุมพรรคทุกวันอังคาร เราไม่ได้เห็นตรงกันทุกเรื่อง เป็นธรรมเนียมของระบอบประชาธิปไตย แต่เรื่องใดต้องเป็นมติของพรรค ส.ส.ทุกคนไม่มีปัญหา ขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรค ที่ยืนหยัดเคียงข้างพรรคมาตลอด ส.ส.ของพรรคทุกคน ทั้งที่อยู่เดิมและมาใหม่ ทุกคนมีส่วนช่วยเกื้อกูลให้ทำงานอย่างราบรื่นจนถึงวันที่ตนลาออก

เชื่อว่า ผู้นำคนใหม่ของพรรคจะใช้ความรู้ความสามารถนำ ชทพ.ให้เติบใหญ่ แข็งแรง ผนึกกำลังคนรุ่นใหม่ รุ่นใหญ่ คนที่อยู่เดิมและคนมาใหม่ เป็น ชทพ.ที่แข็งแรง ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนได้หลากหลายพื้นที่ หลุดพ้นจากการถูกมองว่าเป็นพรรคท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้นำพรรคคนใหม่จะสามารถปักธง ชทพ.ในทั่วทุกภาคเหมือนที่พ่อบรรหารเคยทำมาแล้ว และยังต้องคงความเป็น ชทพ. สัจจะ กตัญญู และมีความอบอุ่นในการทำงานในพรรค

น.ส.กัญจนา กล่าวว่า ตนขอจบการอำลาตำแหน่งวันนี้ด้วยถ้อยคำที่ว่า นักการเมืองที่ดีไม่สามารถส่งต่อให้กันทางสายเลือดได้ ทุกคนต้องทำงาน สร้างผลงานเอง พิสูจน์ตัวเอง เหมือนที่พ่อบรรหารทำมาตลอดระยะเวลา 50 ปี ทำงานจวบจนลมหายใจสุดท้าย พ่อจากไปเมื่อ 23 เม.ย.59 แต่ตนได้เห็นวาระที่พ่อทำงานไว้จนถึงเดือน มิ.ย.59 ด้วยการทำงานอย่างนี้

ประกอบกับ พ่อรู้เท่าทันคน เท่าทันสถานการณ์ ขยัน ไม่หยุดเรียนรู้ เป็นที่ยอมรับ จึงได้รับ ฉายาว่า มังกรการเมือง การเป็นนัการเมืองที่ดีส่งต่อให้กันทางสายเลือดไม่ได้ แต่สายเลือดมังกรอย่างไรก็ต้องเป็นมังกร

อยู่ที่ว่าจะฉายแววได้แจ่มชัดประจักษ์เมื่อใดเท่านั้นเอง ตนขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้ผู้นำพรรคคนใหม่ให้นำพาพรรคเจริญเติบใหญ่ แข็งแรง นำความเจริญมาสู่บ้านเมืองต่อไป

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาการประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรค กล่าวถึงการเปลี่ยนโลโก้พรรค พร้อมนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า สัญลักษณ์ของ ชทพ.ที่จะใช้ในการเลือกตั้งยังคงรูปแผนที่ประประเทศไทย แต่ได้เพิ่มความมีมิติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและมีเส้นโค้งทรงกลม ที่สื่อถึงความสามัคคี ปรองดอง ของคนในชาติ ความร่วมมือในชาติ เพื่อให้เกิดความสำเร็จและเป็นจริง และมีทรงกลมสีเหลืองเหมือนพระอาทิตย์ทรงกลด ที่เปรียบเหมือนรัศมีแห่งชัยชนะให้ประเทศไทย เมื่อรวมทุกอย่างประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของวงกลม ของความสำเร็จที่คนร่วมมือกันชัยชนะให้ประเทศไทย ส่วนสโลแกนที่จะใช้ครั้งนี้ คือ ร่วมกัน เป็นจริงได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโลโก้ของ ชทพ. ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนในพรรคให้ความสำคัญ โดยที่ประชุมได้มอบให้นายวราวุธเป็นผู้พิจารณา โดยโลโก้ใหม่นั้น ยังคงมีแผนที่ ที่ยึดโยงมาจากพรรคชาติไทย มีสีน้ำเงินธงชาติ มีสีชมพู ที่มาจากพรรคชาติไทยพัฒนา และโลโก้ใหม่นี้จะบ่งบอกถึงความเป็นพรรคชาติไทยพัฒนายุคใหม่