“สมชัย” จี้ กกต. ออกระเบียบให้พรรคการเมือง – ส.ส. ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติได้

“สมชัย” จี้ กกต. ออกระเบียบให้พรรคการเมือง – ส.ส. ช่วยผู้ประสบภัยพิบัติได้ วอนนึกถึงความเดือดร้อนปชช. เป็นหลัก หลังหลายพื้นที่เจอน้ำท่วมหนัก

 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวถึงกฎเหล็กกกต. 180 วัน ว่า กกต. สามารถออกหลักเกณฑ์ให้พรรคและนักการเมือง ช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติแม้ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาได้ โดยมาตรา 65 วรรคสาม ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2561 ระบุว่า การที่พรรคหรือบุคคลที่จะสมัคร ส.ส. ห้ามให้เงินทรัพย์สินแก่ประชาชน ชุมชน ในช่วง 180 วันก่อนครบวาระสภาผู้แทนราษฏร สามารถไม่ใช้บังคับเมื่อมีเหตุสมควรตามจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กกต. กำหนด

นายสมชัย กล่าวต่อว่า กกต. เคยออกระเบียบ กกต.ว่าด้วยจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ตามประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันควรฯ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศในราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ข้อ 6 ให้พรรคการเมืองสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ไม่เกิน 3 ล้าน และ ส.ส.ได้ ไม่เกิน 3 แสนบาท หลายจังหวัดตอนนี้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม และยังคงมีโอกาสเกิดต่อเนื่องอีกไม่น้อย

“อย่าให้ประชาชนต้องหลั่งน้ำตาเพราะความทุกข์ยากรอความช่วยเหลือเลย ถึงเวลาที่คนไทยทุกคนทุกฝ่ายที่มีศักยภาพต้องช่วยกัน ไม่ว่าเขาจะเป็นพรรคการเมือง ส.ส. หรือ ผู้สมัคร พรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านก็ตาม” นายสมชัย กล่าวและว่า กกต. คิดอะไรบ้างไหมครับในเรื่องนี้ อย่าคิดเพียงว่า มีกฎหมายฉันก็ทำตามกฎหมายไม่อีนังขังขอบกับความเดือดร้อนของชาวบ้าน